Aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor het magazijn De Merret 1, 5845DA Sint Anthonis

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maakt bekend de volgende aanvraag te hebben ontvangen:

  • Onderwerp: het verlengen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor het magazijn

  • Ontvangstdatum: 11 september 2023

  • Locatie: De Merret 1, 5845DA Sint Anthonis

  • Zaaknummer: Z2023-00005044

Procedure voor de aanvraag

De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor reguliere aanvragen is de beslistermijn 8 weken. De gemeente kan deze termijn verlengen tot 14 weken.

Reguliere aanvragen omgevingsvergunning liggen op dit moment niet ter inzage. U kunt nog geen bezwaar maken tegen ingediende aanvragen en (eventuele) verlengingsbesluiten. Pas na besluitvorming door de gemeente ligt het besluit met bijbehorende stukken ter inzage.

 

Naar boven