Kennisgeving besluit Z2023-00000141, Platanenlaan 5, 1394JR Nederhorst den Berg

De gemeente heeft op 12 september 2023 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik voor een kinderopvang (BSO) op locatie Platanenlaan 5 te Nederhorst den Berg. Het besluit betreft de volgende activiteit:

  • het brandveilig gebruiken

Procedure

Indien u belanghebbende bent, dan kunt u gedurende 6 weken beroep indienen tegen het besluit bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op de dag na verzending van het besluit. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer Z2023-00000141.

Naar boven