Melding brandveilig gebruik niet akkoord, het brandveilig gebruiken van het pand voor kinderopvang op een locatie die eerder als kinderopvang heeft gediend, Pijperring 1A 2625EC Delft

Pijperring 1A 2625EC Delft, het brandveilig gebruiken van het pand voor kinderopvang op een locatie die eerder als kinderopvang heeft gediend, 08-09-2023

Wilt u meer informatie ontvangen over deze melding? U kunt de stukken opvragen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14015 of via het formulier op www.delft.nl/contact.

Deze publicatie is bedoeld om u te informeren. Tegen een melding of intrekking daarvan (en een niet-akkoord) kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven