Gemeente Nieuwegein; Ontwerpbesluit voor het plaatsen van een of meerdere (semi-) ondergrondse afvalvoorzieningen, locatie Leemwal, nabij de nummers 1-51 te Nieuwegein.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

besluit vast te stellen:

 

Ontwerpbesluit voor het plaatsen van een of meerdere (semi-) ondergrondse afvalvoorzieningen, wijk Merwestein, nabij het adres 1-55 komt een nieuwe locatie voor restafvalcontainer(s), en een GFT-container en een papiercontainer.

 

Ter inzage termijn: van 12 september 2023 t/m 24 oktober 2023

 

Korte omschrijving project

Het ontwerpbesluit heeft betrekking op het plaatsen van (semi-)ondergrondse afvalvoorzieningen op de genoemde locaties in Nieuwegein.

 

Wilt u meer informatie?

In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure liggen de ontwerpbesluiten ter inzage bij de Receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk.

In verband met de verbouwing van het stadhuis is deze ter inzagelegging verplaatst naar de aangegeven locatie aan de Zoomstede.

 

Wilt u een zienswijze indienen?

In de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, mag iedereen op het ontwerpbesluit reageren. Zo´n reactie heet een zienswijze en kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend.

 

Uw schriftelijke zienswijze richt u aan:

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, t.a.v. Openbaar Domein

Postbus 1

3430 Nieuwegein.

 

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u van 08.30 uur tot 17.00 uur contact opnemen met dhr. J.J. van Ingen, tel.nr. (030) 607 1547 of een e-mail sturen naar jj.vaningen@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Het verslag van dat gesprek vormt vervolgens uw zienswijze.

 

Na afloop van de terinzagelegging neemt de gemeente een definitief besluit waarvan indieners van zienswijzen een afschrift krijgen. De gemeente licht in haar besluit toe hoe zij de zienswijzen bij het besluit betrokken heeft. U kunt in het Gemeenteblad lezen wanneer de gemeente een definitief besluit over de aanvraag heeft genomen. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden beroep indienen.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 

Naar boven