Toestemming voor het plaatsen van een puincontainer van 29 september tot en met 20 oktober 2023 op de parkeerplaats tegenover Johan Willem Frisolaan 3 te Woudenberg

6 september 2023:

Het plaatsen van een puincontainer op de parkeerplaats tegenover Johan Willem Frisolaan 3, 29 september tot en met 20 oktober 2023, Z.34367.

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tot 6 weken na verlening digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een bezwaar maken bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

 

Naar boven