Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het aanleggen van laag- en middenspanningkabels en het plaatsen van 2 netstations voor plan Hoevelaar te Woudenberg

Buiten behandeling stellen omgevingsvergunning:

25 augustus 2023:

G1941, het aanleggen van laag- en middenspanningkabels en het plaatsen van 2 netstations voor plan Hoevelaar, Z.342321.

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tot 6 weken na verlening digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een bezwaar maken bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

 

Naar boven