Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een container van 8 t/m 29 september 2023 aan Karel Doormanlaan/Evertsenlaan te Woudenberg

Het plaatsen van een container, Karel Doormanlaan/Evertsenlaan, 8-29 september 2023, Z.342413.

De aanvraag/melding, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen.

U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Naar boven