Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een dode tulpenboom, Mgr. Bekkersplein Haaren

Mgr. Bekkersplein Haaren, het kappen van een dode tulpenboom. Zaaknummer 1011667, ingediend op 31-08-2023 (Activiteit; Kappen)

 

Bij het college van de gemeente Oisterwijk is bovenstaande aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u op aanvraag inzien. U mailt hiervoor naar gemeente@oisterwijk.nl. Geef daarbij de volgende gegevens door: naam van de omgevingsvergunning, het dossiernummer, de omschrijving en eventueel een adres. Tegen deze ontvangen aanvraag kan geen bezwaar en geen beroep worden ingesteld. Dit kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Naar boven