Aanvraag voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het splitsen van de woning en aanleggen van een extra uitrit aan De Wijer 11 5527EA Hapert

De gemeente Bladel heeft op 26-01-2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten. De aanvraag gaat over het afwijken van het bestemmingsplan voor het splitsen van de woning en aanleggen van een extra uitrit aan De Wijer 11 5527EA Hapert. Het kenmerk van de gemeente voor deze zaak is 17282274.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het niet eens bent met het niet in behandeling nemen van de aanvraag.

Niet eens met dit besluit? Bezwaar mogelijk.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5530 AA Bladel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op de dag nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt en bedraagt 6 weken. Daarnaast kan - als er een spoedeisend belang is - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzocht worden een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden. Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@bladel.nl of telefoonnummer 0497-361636). Om stukken in te zien, moet minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak worden gemaakt. Dan zorgt de gemeente ervoor dat de stukken beschikbaar zijn.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over vergunningen of meldingen? Of wilt u stukken inzien? Stuur dan een e-mail met daarin duidelijk uw vraag naar vergunningen@bladel.nl. De gemeente neemt dan contact met u op, maakt zo nodig een afspraak of zorgt dat stukken voor u beschikbaar komen.

Naar boven