Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van permanente stabiliteitsvoorzieningen voor de sloop aan Brouwerijstraat 2 te Wijlre

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Locatie 

Omschrijving 

Datum ontvangst / datum bekendmaking 

Rechtsmiddel en termijn 

Brouwerijstraat 2, 6321 AG Wijlre  

Het plaatsen van permanente stabiliteitsvoorzieningen voor de sloop

19 oktober 2023

Inzien

Inzien | Wilt u de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl.

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.

Naar boven