Aanvraag vergunning voor het aanbouwen van een overkapping aan de tuinzijde aan Elkenraderweg 7 te Wijlre

OMGEVINGSVERGUNNING

Locatie 

Omschrijving 

Datum ontvangst/ 

datum bekendmaking 

Rechtsmiddel 

en termijn 

Aanvraag omgevingsvergunning 

Elkenraderweg 7, 6321 BK Wijlre

Aanbouwen van een overkapping aan de tuinzijde

25 augustus 2023

Inzien

RECHTSMIDDELEN 

Inzien | Wilt u de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl.

DIGITAAL RAADPLEGEN 

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.

Naar boven