De Achte 11 te Terherne (Kadastrale aanduiding: THN00/A/2562): aanvraag vergunning bouwen van een boothuis en aanleggen van/verplaatsen van de haven (OV 20230485)

Op 10-aug-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het bouwen van een boothuis en aanleggen van/verplaatsen van de haven.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven