Grienedyk 6 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230057)

Op 30-aug-2023 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het houden van een incidentele festiviteit met live- en/of mechanische muziek op 1 september 2023 en 16 september 2023 van 19:00 uur tot 01:00 uur.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven