Buorren 29 te Terherne: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230058)

Op 31-aug-2023 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het houden van een incidentele festiviteit op zaterdag 7 oktober 2023 in verband met een schippersfeest.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven