Middenweg 141 te Bantega: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning van buitenaf isoleren van de gevel en wijzigen van de kozijnen en gevelbekleding (OV 20230414)

Op 4 september 2023 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 17 oktober 2023. De aanvraag betreft het van buitenaf isoleren van de gevel en wijzigen van de kozijnen en gevelbekleding.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven