Lemmerweg 43 te Sint Nicolaasga: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20230419)

Op 4 september is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 18 oktober 2023. De aanvraag betreft het plaatsen van een tijdelijke woonunit.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven