Dr Eeltje Halbertsmastr 50 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20230418)

Op 4 september 2023 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 18 oktober 2023. De aanvraag betreft het plaatsen van een dakkapel.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven