Handelswei 29 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van een bedrijfspand (OV 20230389)

Op 31 augustus is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 29 september 2023. De aanvraag betreft het uitbreiden van een bedrijfspand.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven