Lyklamawei 33 te Nijemirdum: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vervangen en vergroten van twee dakkapellen op de bestaande woning (OV 20230412)

Op 31 augustus 2023 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 13 oktober 2023. De aanvraag betreft het vervangen en vergroten van twee dakkapellen op de bestaande woning.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven