Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning naast Spanker 21 te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 20 januari 2023 een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een boom op de locatie naast Spanker 21 te Loosdrecht (zaaknummer Z.76017).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Kap

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 26 januari 2023 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven