Bekendmaking verlenen omgevingsvergunning, Wilhelminastraat 48 te Wemeldinge

Burgemeester en wethouders van gemeente Kapelle maken bekend dat zij de omgevingsvergunning verlenen (reguliere procedure).

Kenmerk: HZ_WABO2022434

Besluit datum: 24 januari 2023

Projectomschrijving: het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

Adres:Wilhelminastraat 48 te Wemeldinge

Bestaande uit:

  • Bouw

 

Bezwaar maken

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf de publicatiedatum van het besluit 6 weken in het gemeentehuis. U kunt deze na het maken van een afspraak bekijken. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Leefomgeving via telefoonnummer 14 0113 of via het e-mailadres: gemeente@kapelle.nl.

Bent u belanghebbende en heeft u bezwaar? Dan kunt u uw bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle (Postbus 79, 4420 AC Kapelle). U moet dit doen binnen 6 weken na de dag waarop de vergunning aan de aanvrager is bekendgemaakt (verzonden). Ook kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Op www.kapelle.nl/bezwaarstaat hoe u dit kunt doen.

 

 

V1.0/2021-06/AL

 

 

Naar boven