VOORNEMEN OM EEN KOOPOVEREENKOMST AAN TE GAAN MET LIANDER

 

De gemeente Lelystad heeft het voornemen om een koopovereenkomst aan te gaan met Liander N.V. ten behoeve van de realisatie en instandhouding van diverse transformator(station)(s). Om uitvoering te geven aan deze afspraken wordt circa 120 m2 gemeentegrond verkocht, het definitieve aantal vierkante meters wordt in een later stadium definitief bepaald/vastgelegd:

 

 • -

  een gedeelte van een perceel grond, gelegen nabij Goudstraat 8 te Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie F, nummer 571 (gedeeltelijk), ter grootte van ongeveer twintig vierkante meter (20 m2);

 • -

  een gedeelte van een perceel grond, gelegen nabij Vlotgrasweg 22 te Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie I, nummer 558 (gedeeltelijk), ter grootte van ongeveer zevenentwintig vierkante meter (27 m²);

 • -

  een gedeelte van een perceel grond, gelegen nabij Karperweg 20 te Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie H, nummer 2876 (gedeeltelijk), ter grootte van ongeveer achttien vierkante meter (18 m²);

 • -.

  een gedeelte van een perceel grond, gelegen nabij Runderweg 10 te Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie H, nummer 536(gedeeltelijk), ter grootte van ongeveer vijftien vierkante meter (15 m²);

 • -.

  een gedeelte van een perceel grond, gelegen nabij Runderweg 50 te Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie H, nummer 536 (gedeeltelijk), ter grootte van ongeveer vijftien vierkante meter (15 m2);

 • -.

  een gedeelte van een perceel grond, gelegen nabij Schoener 17-5 te Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie O, nummer 7420 (gedeeltelijk), ter grootte van ongeveer twintig vierkante meter (20 m2).

 

De gemeente Lelystad meent dat Liander N.V. in haar rol als aangewezen netbeheerder de enige serieuze gegadigde is om de voornoemde percelen gronden aan te kopen voor de instandhouding en realisatie van transformator(station)s.

 

De gemeente Lelystad zal 20 dagen na deze publicatie overgaan tot verkoop van voorgenoemde percelen, tenzij voordien door een andere serieuze gegadigde een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Lelystad.

 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de coördinator kabels en leidingen, John de Vries.

Naar boven