Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van BSO de Helden Ledeackersestraat 25, 5846AM Ledeacker

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maakt bekend dat zij het voornemen hebben onderstaande omgevingsvergunning te verlenen.

  • Onderwerp: het brandveilig gebruiken van BSO de Helden

  • Ontvangen: 12 juli 2023

  • Locatie: Ledeackersestraat 25, 5846AM Ledeacker

  • Zaaknummer: Z2023-00003808

U kunt een zienswijze indienen

Dit doet u als u het niet eens bent met de ontwerpbeschikking. U moet dit doen 6 weken na ter inzagelegging. U kun dit schriftelijk en/of mondeling doen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Land van Cuijk. Voor mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Team Vergunningen.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Dit doet u via e-mail gemeente@landvancuijk.nl of telefonisch via 0485 - 85 40 00.

Naar boven