Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel, Wethouder Bressersstraat 15 Haaren

Wethouder Bressersstraat 15 Haaren, het plaatsen van een dakkapel. Zaaknummer 1011317, ingediend op 22-08-2023 (Activiteit; Bouwen)

 

Bij het college van de gemeente Oisterwijk is bovenstaande aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u op aanvraag inzien. U mailt hiervoor naar gemeente@oisterwijk.nl. Geef daarbij de volgende gegevens door: naam van de omgevingsvergunning, het dossiernummer, de omschrijving en eventueel een adres. Tegen deze ontvangen aanvraag kan geen bezwaar en geen beroep worden ingesteld. Dit kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Naar boven