Publicatie verleende vergunning Mr. Heemskerkstraat kavel 1-20 te Veenendaal

Publicatie verleende omgevingsvergunning Mr. Heemskerkstraat 26-64 te Veenendaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

24-01-2023

CLZ-00009710, bouwen van 20 huurwoningen na sloop bestaande woningen,

op het perceel Mr. Heemskerkstraat 26-64 te Veenendaal.

De verleende vergunning is in te zien bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis. Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de vergunning is verzonden een bezwaarschrift in dienen tegen de verleende vergunning. Dit kunt u digitaal doen via www.veenendaal.nl/bezwaar. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Of schriftelijk door uw bezwaarschrift te richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.

Naar boven