Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002417, RHO00 A 6641 Rijsdijk, 3161HM Rhoon, realiseren nieuwe boerderij met 15 startersappartementen

Op 18 augustus 2023 is een aanvraag Omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een nieuwe boerderij met daarin 15 startersappartementen locatie RHO00 A 6641 Rijsdijk, 3161HM Rhoon. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2023-002417.

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Albrandswaard via email vth@bar-organisatie.nl.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard.

Naar boven