Vergunning verleend - ontheffing art.35 Alcoholwet tijdens Rrrollend van 1 t/m 3 september 2023 - Julianapark te Nijmegen

Gepubliceerd op: 23-08-2023

Omschrijving: Ontheffing art.35 Alcoholwet (Julianapark)

Activiteiten:

Zaaknummer: Z23.093796

Product: Ontheffing art.35 Alcoholwet

Ontvangst: 27-06-2023

Definitieve beschikking verzonden: 21-08-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 02-10-2023

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 21 augustus 2023 tot en met 02 oktober 2023.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven