De Dolten 4 te Oudehaske: aanvraag vergunning lokaal opwarderen van biogas tot groengas en in te voeden in het aardgasnetwerk (door het uitvallen van de lokale fabriek als afnemer)

Op 15-aug-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het lokaal opwaarderen van biogas tot groengas en in te voeden in het aardgasnetwerk (door het uitvallen van de lokale fabriek als afnemer).

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven