Melding Besluit Uniforme Bodemsanering Wet bodembescherming Marsstraat en Lijnbaanstraat, Nijmegen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen heeft een melding ontvangen dat er werkzaamheden in verontreinigde grond aan de Marsstraat en de Lijnbaanstraat in Nijmegen worden uitgevoerd volgens het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Ten behoeve van het aanleggen van een kabel zal een tracé worden gegraven, waarbij de verontreinigde grond tijdelijk wordt uitgeplaatst. Na afloop van de werkzaamheden zal de grond weer in de originele plaats worden teruggebracht.

De werkzaamheden kunnen op 11-09-2023 starten, tenzij het college daarvóór aangeeft dat de melding niet voldoet aan de eisen van het BUS. De geplande startdatum is 10-10-2023.

U kunt het college erop wijzen als de voorgenomen werkzaamheden volgens u niet voldoen aan de eisen van het BUS. U kunt de melding inzien bij Bureau Archeologie en bodemkwaliteit. Om de melding in te zien of om uw reactie te geven, kunt u bellen met A.I. ten Have-Gareman van Bureau Archeologie en bodemkwaliteit, telefoonnummer: 06-50028569. U kunt ook een e-mail sturen naar i.ten.have@nijmegen.nl.

Naar boven