Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijgebouw Dorpsstraat 6A, 5846AA Ledeacker

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maakt bekend dat zij hebben besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van (maximaal) 6 weken:

  • Onderwerp: het realiseren van een bijgebouw

  • Ontvangen: 5 mei 2023

  • Locatie: Dorpsstraat 6A, 5846AA Ledeacker

  • Zaaknummer: Z2023-00002005

U kunt geen bezwaar maken

U kunt pas bezwaar maken nadat er op de aanvraag is beslist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Dit doet u via e-mail gemeente@landvancuijk.nl of telefonisch via 0485 - 85 40 00.

Naar boven