Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning berm van de 's-Gravelandsevaartweg te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 20 januari 2023 een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 31 bomen op de locatie berm van de 's-Gravelandsevaartweg te Loosdrecht (zaaknummer Z.75970).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Kap

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 25 januari 2023 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven