Anterieure overeenkomst “Nieuwste Erf”, Mr. Harm Smeengeweg te Koekange

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden maken bekend dat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente De Wolden en Landelijk Bouwen B.V. (artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 6.12 lid 2 Wro).

De overeenkomst heeft betrekking op de aanleg van een landschappelijk erf aan de Mr. Harm Smeengeweg te Koekange met daarin de bouw van 11 woningen, waarvan 4 in de sociale sector koop of huur. Hiervoor wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen.

 

Ter inzage

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst ligt vanaf 23 augustus 2023 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Wilt u de zakelijke beschrijving inzien, dan kunt u dat aangeven via grondpublicaties@dewoldenhoogeveen.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.

Eventuele vragen kunt u sturen naar grondpublicatie@dewoldenhoogeveen.nl.

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

 

Burgemeester en wethouders van De Wolden.

Naar boven