Otterweg 40 te Bantega: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning aanwenden en wijzigen van agrarische grond naar grond als uitbreiding van de achtertuin bij de woning (OV 20230395)

Op 11 augustus 2023 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 30 oktober 2023. De aanvraag betreft het aanwenden en wijzigen van agrarische grond naar grond als uitbreiding van de achtertuin bij de woning.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven