Leeuwarderweg 1 te Joure: Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verleend aan: Jacobs Douwe Egberts NL B.V. een omgevingsvergunning en besluit maatwerkvoorschriften onder kenmerk 2023-FUMO-0071734.

Betreft: het biologisch behandelen en lozen van het afvalwater.

Locatie: Leeuwarderweg 1, 8501 ZD Joure, gemeente De Fryske Marren.

 

De beschikking is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Tegen de beschikking kan van 12 augustus t/m 22 september 2023 beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland door:

- belanghebbenden;

- niet-belanghebbenden die een zienswijze tegen de ontwerpbeschikking hebben ingediend.

 

De beschikking ligt ter inzage van 11 augustus t/m 22 september:

  • 1.

    bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (vooraf contact opnemen).

  • 2.

    in het gemeentehuis (vooraf contact opnemen).

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

   

 

Beroepschriften kunt u sturen naar de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan ook digitaal beroep worden ingesteld.

 

Naar boven