Buorren 69 te Terherne: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230054)

Op 08-aug-2023 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het houden van 2 incidentele festiviteiten op vrijdag 1 en zaterdag 2 september 2023.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven