Oudesluis 12 te Lemmer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230055)

Op 09-aug-2023 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het houden van incidentele festiviteiten op 17 en 19 augustus, 23 september, 7 oktober en 16 december 2023.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven