Wijzigingsbesluit Bijlage IV-Normbedragen voor vergoeding en indexering 2023 behorende bij de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Borsele

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelezen het voorstel van 11 januari 2023, met als onderwerp indexering 2023 normbedragen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Borsele;

 

Gelet op artikel 4 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs;

 

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de wijziging van bijlage IV behorende bij de Verordening voorzieningen huisvesting:

A

 

In artikel A.3.2 komt de rechterkolom van de tabel te luiden:

 

€ 1.411.576,03

€ 2.415,61

 

B

 

In artikel A.3.3 komt de rechterkolom van de tabel te luiden:

 

€ 2.287.177,92

€ 2.529,47

€ 217.011,99

 

C

 

In artikel A.3.4 komt de rechterkolom van de tabel te luiden:

 

€ 2.201.038,90

€ 2.514,46

€ 217.011,99

€ 213.300,21

 

D

 

In artikel B.3.2 komt de rechterkolom van de tabel te luiden:

 

€ 206.711,24

€ 137.807,49

€ 2.753,61

 

E

 

In artikel B.3.3 komt de rechterkolom van de tabel te luiden:

 

€ 212.574,44

€ 141.716,28

€ 2.808,49

€ 247.825,41

€ 455.641,95

 

F

 

In artikel B.3.4 komt de rechterkolom van de tabel te luiden:

 

€ 192.529,38

€ 128.352,93

€ 2.814,05

€ 217.011,99

€ 455.641,95

€ 256.382,96

 

G

 

In artikel C.3.2 komt de rechterkolom van de tabel te luiden:

 

€ 80.386,95

€ 53.591,31

€ 1.975,48

 

H

 

In artikel C.3.3 komt de rechterkolom van de tabel te luiden:

 

€ 84.254,09

€ 56.935,52

€ 1.935,53

 

I

 

In artikel C.4.2 komt de rechterkolom van de tabel te luiden:

 

€ 45.186,14

€ 30.124,09

€ 2.069,98

 

J

 

In artikel C.4.3 komt de rechterkolom van de tabel te luiden:

 

€ 45.816,93

€ 30.544,61

€ 2.046,39

 

K

 

In artikel D.1.2 komt de rechterkolom van de tabel te luiden:

 

€ 48.785,46

€ 170,67

 

In artikel D.1.3 komt de rechterkolom van de tabel te luiden:

 

€ 103.505,25

€ 176,56

 

M

 

In artikel D.1.4 komt de tabel te luiden:

 

Startbedrag, incl. 370 m2, m.u.v. vaste voet vso-zmlk van 250 m2

Voor elke volgende m2 bvo

SO/VSO-doven

€ 174.396,45

€ 304,42

SO/VSO-sh

€ 158.425,29

€ 394,53

SO/VSO-esm

€ 147.625,24

€ 196,18

SO/VSO-visg

€ 209.509,61

€ 374,44

SO/VSO-lz

€ 133.601,82

€ 189,49

SO/VSO-lg

€ 157.286,95

€ 359,67

SO/VSO-zmlk

€ 131.526,80

€ 156,51

SO/VSO-zmok

€ 128.382,79

€ 179,92

SO/VSO-pi

€ 129.517,69

€ 195,39

SO/VSO-mg

€ 159.253,91

€ 159,60

 

N

 

In artikel D.1.5 wordt ‘€ 8.240,55‘ vervangen door ‘€ 9.445,00‘

 

O

 

Artikel E.1 wordt als volgt gewijzigd:

 

  • In het eerste lid wordt ‘€ 1.406.695,54’ vervangen door ‘€ 1.483.923,12 en wordt ‘€ 1.367.848,63’ vervangen door ‘€ 1.513.936,35.

  • In het derde lid komt de tabel te luiden:

 

Paallengte

Vergoeding

Vergoeding bij ruimten LG en MG

1<15 meter

€ 29.847,48

€ 37.633,40

15<20 meter

€ 41.146,27

€ 52.119,33

>20 meter

€ 57.788,17

€ 75.008,47

 

P

 

In artikel E.2 komt de tabel te luiden:

 

Uitbreiding

Normbedrag

Paallengte

1 < 15 meter

15 < 20 meter

> 20 meter

112 t/m 120 m2

€ 344.770,78

€ 13.362,19

€ 23.144,10

€ 37.838,03

121 t/m 150 m2

€ 419.116,26

€ 16.708,16

€ 28.922,66

€ 47.297,52

 

Q

 

In artikel E.3.3 komt de tabel te luiden:

 

Schoolsoort

Bedrag in euro

SO-doven

€ 65.357,36

SO-sh/esm

€ 65.357,36

SO-visg

€ 65.357,36

SO-lg/mg

€ 65.357,36

SO-lz/pi

€ 65.357,36

SO-zmlk

€ 65.357,36

SO-zmok

€ 65.357,36

VSO-doven

€ 65.357,36

VSO-sh/esm

€ 65.357,36

VSO-visg

€ 65.357,36

VSO-lg/mg

€ 65.357,36

VSO-lz/pi

€ 65.357,36

VSO-zmlk

€ 65.357,36

VSO-zmok

€ 65.357,36

SOVSO-doven

€ 65.357,36

SOVSO-sh/esm

€ 65.357,36

SOVSO-visg

€ 65.357,36

SOVSO-lg/mg

€ 65.357,36

SOVSO-lz/pi

€ 65.357,36

SOVSO-zmlk

€ 65.357,36

SOVSO-zmok

€ 65.357,36

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele op 17 januari 2023.

Naar boven