Biesterboschstrjitte 5 te Haskerhorne: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een aanbouw aan het bestaande tuinhuis en aanleggen van een nieuwe oprit (OV 20230369)

Op 2 augustus 2023 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 13 september 2023. De aanvraag betreft het realiseren van een aanbouw aan het bestaande tuinhuis en aanleggen van een nieuwe oprit.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven