Uitschrijvingen Basisregistratie personen (BRP)

 

Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het ingeschreven adres in de Basisregistratie personen (BRP). Dit kan gevolgen hebben voor het recht op overheidsvoorzieningen en -diensten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende persoon per 24-01-2023 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

  • B.K. Biber, 16-05-1988, Zandvoortselaan 75A

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen vier weken na plaatsing van deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

 

Naar boven