Aanwijzingsbesluit Betaald parkeren 2023-1

Besluit tot aanwijzing plaatsen en tijdstip betaald parkeren en toepassing wielklem en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg,

 

Gelet op

 • artikel 225 en 235 van de Gemeentewet;

 • artikel 2 van de Parkeerverordening 2011;

 • artikelen 2,8 en 9 van de Verordening parkeerbelastingen 2023

Besluiten

 • I.

  de locaties, tijdstip en wijze waarop - tegen betaling van parkeerbelastingen (zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel A van de verordening parkeerbelastingen) - geparkeerd mag worden.

 • II.

  de locaties en tijdstip waar mag worden geparkeerd met een vergunning (zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel B, van de Verordening parkeerbelastingen) vast te stellen;

 • III.

  de locaties en tijdstip waar een wielklem wordt toegepast (zoals bedoeld in artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen 2023);

 • IV.

  het volledige Aanwijzingsbesluit Betaald parkeren 2023-1 treedt in werking per 1 februari 2023;

 • V.

  alle voorgaande besluiten met betrekking tot het aanwijzen van parkeerplaatsen waar parkeerbelasting wordt geheven zoals bedoeld in artikel 225 van de Gemeentewet in te trekken, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op belastbare feiten die zich hebben voorgedaan toen het voorgaande besluit nog in werking was.

Artikel 1 Aanwijzing plaatsen

 • 1.

  Aan te wijzen als plaatsen waar tegen betaling van belasting door het in werking stellen van de parkeerapparatuur of een door de gemeente verstrekte vergunning, zoals omschreven in de geldende Verordening Parkeerbelastingen en de Parkeerverordening 2011 mag worden geparkeerd; alsmede de plaatsen waar de wielklem wordt toegepast

  • Rayon Binnenstad (B) - Het gebied dat wordt begrensd door de Spoorlaan, Heuvelring, Piusplein, Paleisring, Mauritshof, Stadhuisplein, een deel van de Kloosterstraat, Louis Bouwmeesterplein, Zomerstraat, Schouwburgring en Noordhoekring.

  • Rayon Noord 01 (N01) - Het gebied dat wordt begrensd door een deel van de Kwaadeindstraat , deel van de Hasseltstraat, Wilhelminapark, Veldhovenring, deel van de Molenstraat, Besterdring, Besterdplein, NS-Plein, Burgemeester Brokxlaan, Gasthuisring, Jan Heijnsstraat, Vredeman de Vriesstraat en Tjeuke Timmermansstraat.

  • Rayon Noord 02 (N02) - Het gebied dat wordt begrensd door een deel van de Kwaadeindstraat, Tjeuke Timmermansstraat, Vredeman de Vriesstraat, Jan Heijnsstraat, Alleenhouderstraat en deel van de Ringbaan-West.

   Daarnaast bevat dit rayon de twee zuidelijke straten van het Wilhelminapark.

  • Rayon Noord 03 (N03 ) – Het gebied dat wordt begrensd door de Tongerlose Hoefstraat, Rentmeesterhof, deel van Edmond Meeliserf, deel van de Goirkestraat, deel van de Hasseltstraat, Kwaadeindstraat en deel van de Ringbaan-West.

  • Rayon Noord 04 (N04) – Het gebied dat wordt begrensd door de Pater Ruttenstraat, Korte Hoefstraat, deel van de Sint Lucasstraat, Korte Houtstraat, Houtstraat, deel van de Groeseindstraat, deel van de Veldhovenring, deel van het Wilhelminapark en deel van de Goirkestraat.

  • Rayon Noord 05 (N05) - Het gebied dat wordt begrensd door het Julianapark, Hoefstraat, Wagenaarstraat, deel van de Ringbaan-Oost, Van Meterenstraat, Rosmolenplein, Molenstraat, deel van de Veldhovenring, deel van de Groeseindstraat, Houtstraat, Korte Houtstraat, deel van de Sint Lucasstraat, Sint Severushof en Bart van Peltplein.

  • Rayon Noord 06 (N06) - Het gebied dat wordt begrensd door de Molenstraat, Rosmolenplein, Van Meterenstraat, deel van de Ringbaan-Oost, Insulindeplein, Zuid-Oosterstraat, NS-Plein, Besterdplein en Besterdring.

  • Rayon Oost 01 (O01) - Het gebied dat wordt begrensd door de Spoorlaan, Professor Dondersstraat, deel van de St. Josephstraat, Lanciersstraat, Piushaven, Barkstraat, Clercxstraat, deel van de Piusstraat, Piusplein en Heuvelring.

  • Rayon Oost 02 (O02) - Het gebied dat wordt begrensd door een deel van de St. Josephstraat, deel van de Ringbaan-Oost, Havendijk Noord, Piushaven en Lanciersstraat.

  • Rayon Oost 03 (O03) - Het gebied dat wordt begrensd door een deel van de Spoorlaan, deel van Ringbaan-Oost, deel van de St. Josephstraat en Professor Dondersstraat.

  • Rayon West 01 (W01) - Het gebied dat wordt begrensd door Talent Square, Gasthuisring, Noordhoekring, deel van de Schouwburgring, Bredaseweg, Wilgenstraat, Esdoornstraat, deel van het Lindeplein en Sint Ceciliastraat.

  • Rayon West 02 (W02) - Het gebied dat wordt begrensd door de Hart van Brabantlaan, deel van de Sint Ceciliastraat, Wilgenstraat, Missionarisstraat, Lindeplein, Meidoornstraat, Wilgenstraat, deel van de Bredaseweg en deel van de Ringbaan-West.

  • Rayon West 03 (W03) - Het gebied dat wordt begrensd door een deel van de Bredaseweg, Zomerstraat, Lieve Vrouweplein, Sint Annaplein, Korvelseweg en Diepenstraat.

  • Rayon West 04 (W04) – Het gebied dat wordt begrensd door een deel van de Bredaseweg, Academielaan, Professor Cobbenhagenlaan en deel van de Ringbaan West.

  • Rayon West 05 (W05) – Het gebied dat wordt begrensd door het Korvelplein, een deel van de Korvelseweg, Korveldwarsstraat, deel van de Nieuwstraat, deel van de Trouwlaan en deel van de Oerlesestraat.

  • Rayon West 06 (W06) - Het gebied dat wordt begrensd door de Diepenstraat, Korvelplein, Berkdijksestraat, deel van de Ringbaan West, Korenbloemstraat, Lizzy Ansinghhof en Ruysdaelstraat.

  • Rayon West 07 (W07) ) – Het gebied dat wordt begrensd door de Hart van Brabantlaan, Spoorpark en Hazelaarstraat.

  • Rayon ZuidWest 01 (ZW01) - Het gebied dat wordt begrensd door de Korvelseweg, Sint Annaplein, Nazarethstraat, deel van de Kloosterstraat, deel van de Nieuwstraat, de Varkensmarkt, deel van de Bisschop Zwijsenstraat, Sint Jorisstraat, deel van de Piusstraat, deel van de Broekhovenseweg, deel van de Ringbaan Zuid, deel van de Trouwlaan en Doctor Willem Dreeshof.

  • Rayon Zuid 01 (Z01) - Het gebied dat wordt begrensd door het Stadhuisplein, Paleisring, Piusstraat, deel van de Koopvaardijstraat, Piushaven, Voetboogplein, Kolveniersstraat, Handbooghof, Sint Sebastiaanstraat, deel van de Piusstraat, Primus van Gilsstraat, deel van de Bisschop Zwijssenstraat, deel van de Oude Dijk en Zwijsenplein.

  • Rayon Zuid 03 (Z03) -Het gebied dat wordt begrensd door een deel van de Bisschop Zwijsenstraat, Stevenzandsestraat, Kolveniersstraat, Voetboogplein, deel van de Piushaven, Hopliedenkade, Vendeliersstraat, Havendijk Zuid, Jan van Rijzewijkstraat, Ringbaan Zuid en Broekhovenseweg.

  • Parkeerterrein Stappegoor - Het gebied dat bestaat uit de straten Apennijnenweg, Stappegoorweg en Professor Goossenslaan.

  • NS Station Tilburg Universiteit - Treubstraat en Troelstrastraat

  De indeling van straten in bovenstaande rayons is opgenomen op de overzichtskaart (bijlage 1) en de straatnamenlijst (bijlage 2) in de bijlage van dit Aanwijzingsbesluit Betaald parkeren.

 • 2.

  Een vergunning voor een rayon is tevens geldig in naastgelegen rayons met hetzelfde rayonletter (windrichting). Vb. Een vergunning voor rayon West 01 is tevens geldig in de rayons ZuidWest01, West 02, West 03, etc. Een vergunning voor rayon Zuid West 01 is tevens geldig in de rayons Zuid 01, Zuid 03, West 01, West 02 en West 03, etc.

 • 3.

  Binnen de rayons zijn specifieke terreinen aangewezen waar tevens geparkeerd mag worden met een terreinvergunning. Deze terreinen zijn opgenomen op de overzichtskaart parkeerterreinen (bijlage 3) en de straatnamenlijst (bijlage 2).

 • 4.

  Aan te wijzen als plaatsen, waar in afwijking van lid 1 van dit artikel, uitsluitend mag worden geparkeerd met een door de gemeente uitgegeven vergunning:

  • Treubstraat en Troelstrastraat.

 • 5.

  Aan te wijzen als plaatsen welke, in afwijking van lid 1 van dit artikel, van maandag tot en met zaterdag, 9.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 21.00 uur uitsluitend gebruikt mogen worden voor betaald parkeren (bewonersvergunning, zakelijke vergunning en mantelzorgvergunning niet toegestaan) de navolgende wegen, weggedeelten en terreinen:

  • Rayon B (Cityring): Spoorlaan, Heuvelring, Piusplein, Paleisring, Schouwburgring, Noordhoekring.

  • Rayon W03: Korvelseweg vanaf Sint Annaplein tot de aansluiting met de Paterstraat.

  • Rayon N05 : Hoefstraat ter hoogte van nummers 165 en 167.

Artikel 2 Werkingstijden

De tijden waarop op de in artikel 1 genoemde plaatsen tegen betaling van belasting of met een door de gemeente verstrekte vergunning, zoals omschreven in de geldende Verordening Parkeerbelastingen en de Parkeerverordening 2011 mag worden geparkeerd zijn:

 • Vergunning rayons B, Oost 01, Oost 02, West 07, Zuid 01 en Zuid 03: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 02.00 uur, zondag van 12.00 tot 02.00 uur.

 • Vergunning rayons Noord 01, Noord 02, Noord 03, Noord 04, Noord 05, Noord 06, West 01, West 02, West 03, West 05, West 06 en ZuidWest 01: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur.

 • Vergunning rayons Oost 03 en West 04: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur.

 • Buiten de vergunning rayons : Stappegoorweg, Appenijnenweg en Prof. Goossenslaan: maandag tot en met zondag van 09.00 tot 01.00uur.

 • Buiten de vergunning rayons : T reubstraat en Troelstrastraat : maandag tot en met zondag van 09.00 tot 00.00uur.

Artikel 3 Aanvulling werkingstijden

De plaatsen, waar ingevolge de artikelen 2 en 8 van de geldende Verordening Parkeerbelastingen en artikel 2 van de Parkeerverordening 2011 tegen betaling van parkeerbelasting, met een maximale parkeerduur van 1 (één) uur mag worden geparkeerd zijn de navolgende wegen: de parkeerplaatsen gelegen aan de Spoorlaan, Heuvelring, Piusplein, Paleisring, Schouwburgring en de Noordhoekring.

Artikel 4 Wijze van betalen

 • 1.

  Voorafgaand aan het parkeren dient de belasting (artikel 8 van de geldende Verordening Parkeerbelastingen) te worden betaald. Dit gebeurt door het in werking stellen van de parkeerapparatuur:

  • a.

   door betaling met een pinpas of creditcard;

  • b.

   door met een (mobiele) telefoon of ander communicatiemiddel in te loggen op de centrale computer, zoals gedefinieerd in de Verordening Parkeerbelastingen. De parkeerbelasting wordt in dit geval achteraf berekend op basis werkelijk geparkeerde tijd.

 • 2.

  Wanneer de parkeerapparatuur bij het in werking stellen vraagt om het invoeren van een kenteken, dient dit te allen tijde ingevoerd te worden.

 • 3.

  Bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting wordt op of bij de parkeerapparatuur kennisgegeven.

 • 4.

  Betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 8 van de Verordening Parkeerbelastingen kan ook geschieden door het aanschaffen van een week- of maandkaart betaald parkeren.

Artikel 5 BROP-lijst

 • 1.

  De BROP-lijst (Beperkt Recht Op Parkeerproduct) betreft een door de gemeente Tilburg opgesteld en actueel gehouden overzicht met adressen waarvan gebruikers (deels) zijn uitgesloten van het recht op een parkeervergunning of bezoekersregeling (of parkeerabonnement in de gemeentelijke parkeergarages).

 • 2.

  Op de BROP-lijst staan tevens de adressen waarbij de nulvergunningregeling van toepassing is. Deze nulvergunningregeling is opgenomen in de geldende Nota Parkeernormen en biedt een vrijstelling van de parkeereis voor ontwikkelaars/bouwers. Met deze regeling worden (toekomstige) gebruikers uitgesloten van het recht op een parkeervergunning.

 • 3.

  Adressen op de BROP-lijst die zijn uitgesloten voor het verkrijgen van een 1e vergunning kunnen ingeval zij beschikken over een 2e voertuig wel in aanmerking komen voor een 2e vergunning.

 • 4.

  Adressen op de BROP-lijst die bij het moment van vaststellen van de BROP-lijst reeds beschikken over een parkeervergunning kunnen deze behouden tot het moment dat de vergunninghouder niet meer woonachtig of gevestigd is op het adres (overgangsregeling).

 • 5.

  De BROP-lijst is opgenomen in bijlage 3.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit volledige besluit treedt in werking op 1 februari 2023.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren 2023-1".

 • 3.

  Op de datum van inwerkingtreding van dit Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren 2023-1 komen alle voorgaande besluiten met betrekking tot het aanwijzen van plaatsen waar tegen betaling kan worden geparkeerd te vervallen, met dien verstande dat dit van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Tilburg op 15 januari 2023.

Namens deze,

Wilbert Wouters

Afdelingshoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering

Bijlage 1 : Kaart Rayons betaald parkeren en parkeervergunningen en toepassing wielklem

Bijlage 2 : Straatnamenlijst

 

Werkingstijd

Tijden

1.

Maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 02.00 en zondag van 12.00 tot 02.00 uur

2.

Maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur

3.

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur

4.

Maandag t/m zondag van 09.00 tot 01.00 uur

5.

Maandag t/m zondag van 09.00 tot 00.00 uur

-

Op dit adres geldt géén betaald parkeren, maar kan men wél een parkeervergunning aanvragen

Rayon

Straatnaam

Werkingstijd

Bijzonderheden

Binnenstad (B)

Alexanderstraat

1

Binnenstad (B)

Antoniusstraat

1

Binnenstad (B)

Bleshof

1

Binnenstad (B)

Bodehof

1

Binnenstad (B)

Burgerijpad

1

Binnenstad (B)

Emmapassage

1

Binnenstad (B)

Emmastraat

1

Binnenstad (B)

Fabriekstraat

1

Binnenstad (B)

Fr. Paulussehof

1

Binnenstad (B)

Fr. Romboutshof

1

Binnenstad (B)

Frederikstraat

1

Binnenstad (B)

Girostraat

1

Binnenstad (B)

Harmoniepark

1

Binnenstad (B)

Helga Deentuin

1

Binnenstad (B)

Hendrikhof

1

Binnenstad (B)

Heuvel

1

gedeelte Heuvel 18 t/m 37

Binnenstad (B)

Heuvelpoort

1

Binnenstad (B)

Heuvelring

1

gedeelte Heuvelring 31 t/m 71

Binnenstad (B)

Heuvelstraat

1

Binnenstad (B)

Ijzerstraat

1

Binnenstad (B)

Juliana van Stolbergstraat

1

Binnenstad (B)

Kapelhof

1

Binnenstad (B)

Karrestraat

1

Binnenstad (B)

Kerkpad

1

Binnenstad (B)

Kloosterstraat

1

gedeelte Kloosterstraat 2 t/m 30a

Binnenstad (B)

Korte Schijfstraat

1

Binnenstad (B)

Korte Tuinstraat

1

Binnenstad (B)

Langestraat

1

Binnenstad (B)

Louis Bouwmeesterplein

1

Binnenstad (B)

Magazijnstraat

1

Binnenstad (B)

Mariastraat

1

Binnenstad (B)

Monumentstraat

1

Binnenstad (B)

Nieuwlandstraat

1

Binnenstad (B)

Noordhoekring

1

gedeelte Noordhoekring 2 t/m 400

Binnenstad (B)

Noordstraat

1

Binnenstad (B)

Oranjestraat

1

Binnenstad (B)

Oude Dijk

1

gedeelte Oude Dijk 2

Binnenstad (B)

Oude Markt

1

Binnenstad (B)

Paleisring

1

gedeelte Paleisring 1 t/m 27

Binnenstad (B)

Pieter Vreedeplein

1

Binnenstad (B)

Pieter Vreedestraat

1

Binnenstad (B)

Piusplein

1

gedeelte Piusplein 1 t/m 10 en 74-75

Binnenstad (B)

Poststraat

1

Binnenstad (B)

Rankenstraat

1

Binnenstad (B)

Roemerhof

1

Binnenstad (B)

Schoolstraat

1

Binnenstad (B)

Schouwburgring

1

gedeelte Schouwburgring 1 t/m 701

Binnenstad (B)

Sophiastraat

1

Binnenstad (B)

Spoorlaan

1

gedeelte Spoorlaan 15 t/m 365 en 306 t/m 460

Binnenstad (B)

Stadhuisplein

1

gedeelte Stadhuisplein 130-132 en 164 t/m 356a

Binnenstad (B)

Stadhuisstraat

1

Binnenstad (B)

Stationspassage

1

Binnenstad (B)

Stationsstraat

1

Binnenstad (B)

Telefoonstraat

1

Binnenstad (B)

Telegraafstraat

1

Binnenstad (B)

Telexstraat

1

Binnenstad (B)

Tuinstraat

1

Binnenstad (B)

Utrechtsestraat

1

Binnenstad (B)

Van Delfthof

1

Binnenstad (B)

Vincentiuspad

1

Binnenstad (B)

Vincentiusstraat

1

Binnenstad (B)

Willem II-straat

1

Binnenstad (B)

Willemsplein

1

Binnenstad (B)

Wingerdhoek

1

Binnenstad (B)

Zwaanstraat

1

Binnenstad (B)

Zwijsenplein

1

gedeelte Zwijsenplein 1

Binnenstad (B)

Parkeerterrein Spoorlaan (Klipperterrein)

1

opgenomen als parkeerterrein 2

Binnenstad (B)

Parkeerterrein Tehatex

1

opgenomen als parkeerterrein 4

Noord-01 (N-01)

Atelierstraat

2

Noord-01 (N-01)

Besterdring

2

Noord-01 (N-01)

Besterdplein

2

Noord-01 (N-01)

Broerestraat

2

Noord-01 (N-01)

Buitenstraat

2

Noord-01 (N-01)

Burgemeester Brokxlaan

2

gedeelte Burgemeester Brokxlaan 1401 t/m 1715 en t/m 1706 t/m 2080

Noord-01 (N-01)

Burgemeester Stekelenburgplein

2

Noord-01 (N-01)

Caloriestraat

2

Noord-01 (N-01)

Clarissenhof

2

Noord-01 (N-01)

Cornelis de Vriendtstraat

2

Noord-01 (N-01)

Dr. Ariënsstraat

2

Noord-01 (N-01)

Dr. Mollerstraat

2

Noord-01 (N-01)

Dudokhof

2

Noord-01 (N-01)

Energieplein

2

Noord-01 (N-01)

Fraterstraat

2

Noord-01 (N-01)

Gasstraat

2

Noord-01 (N-01)

Gasthuisring

2

Noord-01 (N-01)

Gouverneur Borretstraat

2

Noord-01 (N-01)

H. Berkvensstraat

2

Noord-01 (N-01)

Horversplein

2

Noord-01 (N-01)

Jan Heijnsstraat

2

gedeelte Jan Heijnsstraat 2 t/m 42

Noord-01 (N-01)

Joannes van Oisterwijkstraat

2

Noord-01 (N-01)

Kuiperstraat

2

gedeelte Kuiperstraat 1 t/m 5 en 2 t/m 50

Noord-01 (N-01)

Lange Nieuwstraat

2

Noord-01 (N-01)

Le Sage ten Broekstraat

2

Noord-01 (N-01)

Lichtstraat

2

Noord-01 (N-01)

Minckelersstraat

2

Noord-01 (N-01)

Minister Mutsaersstraat

2

Noord-01 (N-01)

Minister van Sonstraat

2

Noord-01 (N-01)

Mr. J.H. de Pontplein

2

Noord-01 (N-01)

Mr. Stormstraat

2

Noord-01 (N-01)

Nijverstraat

2

Noord-01 (N-01)

NS Plein

2

Noord-01 (N-01)

Oude Langstraat

2

Noord-01 (N-01)

Philips Vingboonsstraat

2

gedeelte Philip Vingboonsstraat 1a t/m 65 en 2 t/m 62

Noord-01 (N-01)

Pironstraat

2

gedeelte Pironstraat 3 t/m19 en 28 t/m 44

Noord-01 (N-01)

Raadsheer Luijbenstraat

2

Noord-01 (N-01)

Schaepmanstraat

2

Noord-01 (N-01)

Stedekehof

2

Noord-01 (N-01)

Stedekestraat

2

Noord-01 (N-01)

Theresiaplein

2

Noord-01 (N-01)

Theresiastraat

2

Noord-01 (N-01)

Tjeuke Timmermansstraat

2

gedeelte Tjeuke Timmermansstraat 2 t/m 6-64

Noord-01 (N-01)

Van Mierlostraat

2

Noord-01 (N-01)

Van Sasse van Ysseltstraat

2

Noord-01 (N-01)

Veldhovenring

-

gedeelte Veldhovenring 2 t/m 44-29

Noord-01 (N-01)

Vredeman de Vriesstraat

2

Noord-01 (N-01)

Wagenstraat

2

Noord-01 (N-01)

Wilhelminapark

2

gedeelte Wilhelminapark 24 en 34 t/m 37

Noord-01 (N-01)

Willem Passtoorsstraat

2

Noord-02 (N-02)

Alleenhouderstraat

3

gedeelte Alleenhoudersstraat 25 t/m 115-52 en 2 t/m 224

Noord-02 (N-02)

Arent van 's Gravesandestraat

3

Noord-02 (N-02)

Arke Noëstraat

3

Noord-02 (N-02)

Berlagehof

3

Noord-02 (N-02)

Cornelis Danckertsstraat

3

Noord-02 (N-02)

Dr. Cuijpershof

3

Noord-02 (N-02)

Hendrik de Keijserstraat

3

Noord-02 (N-02)

Herstalsestraat

3

Noord-02 (N-02)

Jacob van Campenstraat

3

Noord-02 (N-02)

Jan Heijnsstraat

3

gedeelte Jan Heijnsstraat 1 t/m 57

Noord-02 (N-02)

Keldermansstraat

3

Noord-02 (N-02)

Lieven de Keijstraat

3

Noord-02 (N-02)

Noorwitsstraat

3

Noord-02 (N-02)

Outshoornstraat

3

Noord-02 (N-02)

Philips Vingboonsstraat

3

gedeelte Philip Vingboonsstraat 67 t/m 87 en 68 t/m 90

Noord-02 (N-02)

Pieter Postplein

3

Noord-02 (N-02)

Pijlijserstraat

3

Noord-02 (N-02)

Pironstraat

3

gedeelte Pironstraat 25 t/m 69 en 46 t/m 86

Noord-02 (N-02)

Ringbaan-West

3

gedeelte Ringbaan-West 98 t/m 170-31

Noord-02 (N-02)

Tjeuke Timmermansstraat

3

gedeelte Tjeuke Timmermansstraat 1 t/m 73

Noord-02 (N-02)

Van Lawickhof

3

Noord-02 (N-02)

Waterhoefstraat

3

Noord-02 (N-02)

Wilhelminapark

3

gedeelte Wilhelminapark 11 t/m 23, 24a t/m 33, 38 t/m 48 en 49 t/m 66

Noord-03 (N-03)

Edmond Meeliserf

2

gedeelte Edmond Meeliserf 20 t/m 30, 21 t/m 29, 100 en 110

Noord-03 (N-03)

Goirkestraat

2

gedeelte Goirkestraat 177-03 t/m 179c

Noord-03 (N-03)

Hasseltstraat

-

gedeelte Hasseltstraat 254 t/m 266 en 249 t/m 269

Noord-03 (N-03)

Hasseltstraat

2

gedeelte Hasseltstraat 271 t/m 307 en 268 t/m 290a

Noord-03 (N-03)

Hendrik van Tulderstraat

2

Noord-03 (N-03)

Jacob Romansstraat

2

Noord-03 (N-03)

Kwaadeindstraat

2

gedeelte Kwaadeindstraat 1 t/m 157 en 2 t/m 150

Noord-03 (N-03)

Oscar Leeuwstraat

2

Noord-03 (N-03)

Rentmeesterhof

2

Noord-03 (N-03)

Ringbaan-West

2

gedeelte Ringbaan West 86 t/m 96-20

Noord-03 (N-03)

Tongerlose Hoefstraat

2

gedeelte Tongerlose Hoefstraat 1 t/m 75, 79 t/m 133 en 2 t/m 114

Noord-04 (N-04)

Abraham Kuijperstraat

2

Noord-04 (N-04)

Bisschop Aelenstraat

2

gedeelte Bisschop Aelenstraat 31 t/m 37

Noord-04 (N-04)

Bisschop Bekkerslaan

2

Noord-04 (N-04)

Bisschop van Zoesstraat

2

gedeelte Bisschop van Zoesstraat 21 t/m 31 en 48 t/m 52

Noord-04 (N-04)

Deken Botsstraat

2

Noord-04 (N-04)

Deken Sandersstraat

2

Noord-04 (N-04)

Dr. Nolensstraat

2

Noord-04 (N-04)

Goirkestraat

2

gedeelte Goirkestraat 1 t/m 185d en 2 t/m 180

Noord-04 (N-04)

Goirkezijstraat

2

Noord-04 (N-04)

Groeseindstraat

2

gedeelte Groeseindstraat 103 t/m 117 en 104 t/m 110

Noord-04 (N-04)

Houtstraat

2

Noord-04 (N-04)

Kardinaal Alfrinkstraat

2

Noord-04 (N-04)

Kardinaal de Jongplein

2

Noord-04 (N-04)

Kardinaal Vaughanstraat

2

Noord-04 (N-04)

Korte Hoefstraat

2

gedeelte Korte Hoefstraat 8 t/m 44 en 13 t/m 65

Noord-04 (N-04)

Korte Houtstraat

2

Noord-04 (N-04)

Leo XIII-straat

2

Noord-04 (N-04)

Norbertijnerpoort

2

Noord-04 (N-04)

Pastoor Duchampsstraat

2

Noord-04 (N-04)

Pastoor Le Blancstraat

2

Noord-04 (N-04)

Pastoor Sprengersstraat

2

Noord-04 (N-04)

Pastoor Sprongstraat

2

Noord-04 (N-04)

Pastoor Stalsstraat

2

Noord-04 (N-04)

Pastoor van Beurdenstraat

2

Noord-04 (N-04)

Pastoriepad

2

Noord-04 (N-04)

Pastoriestraat

2

Noord-04 (N-04)

Pater Ruttenstraat

2

Noord-04 (N-04)

Plein Leo XIII

2

Noord-04 (N-04)

Professor Aalbersestraat

2

Noord-04 (N-04)

Sint Lucasstraat

2

gedeelte Sint Lucasstraat 11 t/m 17 en 46 t/m 52

Noord-04 (N-04)

Sint Marcusstraat

2

Noord-04 (N-04)

Smidspad

2

Noord-04 (N-04)

Superior de Beerstraat

2

Noord-04 (N-04)

Veldhovenring

2

gedeelte Veldhovenring 41 t/m 113a en 50 t/m 164

Noord-04 (N-04)

Vigiliusstraat

2

Noord-04 (N-04)

Visser 't Hooftstraat

2

Noord-04 (N-04)

Wilhelminapark

2

gedeelte Wilhelminapark 1, 6, 6a, 67 t/m 143c en 68 t/m 142a

Noord-05 (N-05)

Bart van Peltplein

2

Noord-05 (N-05)

Bisschop Aelenstraat

2

gedeelte Bisschop Aelenstraat 1 t/m 29 en 2 t/m 24

Noord-05 (N-05)

Bisschop de Bergaignestraat

2

Noord-05 (N-05)

Bisschop Godschalkstraat

2

Noord-05 (N-05)

Bisschop Janssensstraat

2

Noord-05 (N-05)

Bisschop Masiusstraat

2

Noord-05 (N-05)

Bisschop Metziusstraat

2

Noord-05 (N-05)

Bisschop Ophoviusstraat

2

Noord-05 (N-05)

Bisschop Sonniusstraat

2

Noord-05 (N-05)

Bisschop van de Venstraat

2

Noord-05 (N-05)

Bisschop van Zoesstraat

2

gedeelte Bisschop van Zoesstraat 3 t/m 19k en 6 t/m 44i

Noord-05 (N-05)

Boomkampstraat

2

Noord-05 (N-05)

Commelinplein

2

Noord-05 (N-05)

Dapperstraat

2

Noord-05 (N-05)

De Riemerstraat

2

Noord-05 (N-05)

Gerard Brandtstraat

2

Noord-05 (N-05)

Groeseindstraat

2

gedeelte Groeseindstraat 7 t/m 99 en 4 t/m 102

Noord-05 (N-05)

Hoefstraat

2

gedeelte Hoefstraat 150 t/m 310 en 151 t/m 273-06

Noord-05 (N-05)

Jacob van Oudenhovenstraat

2

Noord-05 (N-05)

Jan Grewenstraat

2

Noord-05 (N-05)

Kardinaal van Enckevoirtstraat

2

Noord-05 (N-05)

Kardinaal van Rossumstraat

2

Noord-05 (N-05)

Korte Hoefstraat

2

gedeelte Korte Hoefstraat 1 t/m 11m en 2 t/m 6-11

Noord-05 (N-05)

Molenstraat

2

Noord-05 (N-05)

Paduaplein

2

Noord-05 (N-05)

Paduastraat

2

Noord-05 (N-05)

Paus Adriaanstraat

2

Noord-05 (N-05)

Pieter Borstraat

2

Noord-05 (N-05)

Ringbaan-Oost

2

gedeelte Ringbaan-Oost 97 t/m 253

Noord-05 (N-05)

Schrassertstraat

2

Noord-05 (N-05)

Sint Andreasstraat

2

Noord-05 (N-05)

Sint Filippushof

2

gedeelte Sint Filippushof 7 t/m 22

Noord-05 (N-05)

Sint Filippushof

-

gedeelte Sint Filippushof 1 t/m 6 en 23 t/m 31

Noord-05 (N-05)

Sint Jacobstraat

2

Noord-05 (N-05)

Sint Janstraat

2

Noord-05 (N-05)

Sint Lucasstraat

2

gedeelte Sint Lucasstraat 1 t/m 9a en 6 t/m 44

Noord-05 (N-05)

Sint Nicolaasstraat

2

Noord-05 (N-05)

Sint Paulusstraat

2

Noord-05 (N-05)

Sint Pieterspark

2

Noord-05 (N-05)

Sint Pieterstraat

2

Noord-05 (N-05)

Sint Severushof

2

Noord-05 (N-05)

Valentijnstraat

2

Noord-05 (N-05)

Van Alkemadestraat

2

Noord-05 (N-05)

Van Alphenstraat

2

Noord-05 (N-05)

Van Balenstraat

2

Noord-05 (N-05)

Van Berkumstraat

2

Noord-05 (N-05)

Van Bleijswijckstraat

2

Noord-05 (N-05)

Van der Doesstraat

2

Noord-05 (N-05)

Van der Schellingstraat

2

Noord-05 (N-05)

Van Goorstraat

2

Noord-05 (N-05)

Van Kinschotplein

2

Noord-05 (N-05)

Van Mierisstraat

2

Noord-05 (N-05)

Van Spaanstraat

2

Noord-05 (N-05)

Veldhovenring

2

gedeelte Veldhovenring 1 t/m 39 en 2 t/m 44-29

Noord-05 (N-05)

Veliusstraat

2

Noord-05 (N-05)

Wagenaarstraat

2

Noord-06 (N-06)

Ambonstraat

2

Noord-06 (N-06)

Anemoonerf

2

Noord-06 (N-06)

Atjehstraat

2

Noord-06 (N-06)

Balistraat

2

Noord-06 (N-06)

Bankastraat

2

Noord-06 (N-06)

Bataviaplein

2

Noord-06 (N-06)

Bataviastraat

2

Noord-06 (N-06)

Billitonstraat

2

Noord-06 (N-06)

Borneostraat

2

Noord-06 (N-06)

Celebesstraat

2

Noord-06 (N-06)

Dahliahof

2

Noord-06 (N-06)

Daltonerf

2

Noord-06 (N-06)

Enschotsestraat

2

gedeelte Enschotsestraat 66-01 t/m 278 en 111-01 t/m 397

Noord-06 (N-06)

Goudenregenstraat

2

Noord-06 (N-06)

Hoefakkerstraat

2

Noord-06 (N-06)

Hyacintstraat

2

Noord-06 (N-06)

Insulindeplein

2

Noord-06 (N-06)

Jasmijnstraat

2

Noord-06 (N-06)

Javastraat

2

Noord-06 (N-06)

Koestraat

2

Noord-06 (N-06)

Korte Nieuwstraat

2

Noord-06 (N-06)

Kruisstraat

2

Noord-06 (N-06)

Leliestraat

2

Noord-06 (N-06)

Leonard van Vechelstraat

2

Noord-06 (N-06)

Lovensestraat

2

Noord-06 (N-06)

Madeliefstraat

2

Noord-06 (N-06)

Molenbochtplein

2

Noord-06 (N-06)

Molenbochtstraat

2

Noord-06 (N-06)

Nicolaas Pieckstraat

2

Noord-06 (N-06)

Noord-Besterdstraat

2

Noord-06 (N-06)

Pascalerf

2

Noord-06 (N-06)

Park de Horion

2

Noord-06 (N-06)

Ringbaan-Oost

2

gedeelte Ringbaan-Oost 255 t/m 407a

Noord-06 (N-06)

Rosmolenplein

2

Noord-06 (N-06)

Rozenplein

2

Noord-06 (N-06)

Rozenstraat

2

Noord-06 (N-06)

Seringenhof

2

Noord-06 (N-06)

Sint Bonifaciusstraat

2

Noord-06 (N-06)

Sint Willebrordplein

2

Noord-06 (N-06)

Sint Willebrordstraat

2

Noord-06 (N-06)

Sumatrastraat

2

Noord-06 (N-06)

Timorstraat

2

Noord-06 (N-06)

Tulpstraat

2

Noord-06 (N-06)

Van Meterenstraat

2

Noord-06 (N-06)

Violierstraat

2

Noord-06 (N-06)

Zuid-Oosterstraat

2

Oost-01 (O-01)

Achter de Heuvel

1

Oost-01 (O-01)

Barkstraat

1

Oost-01 (O-01)

Catamaranstraat

1

Oost-01 (O-01)

Cavaleriestraat

1

Oost-01 (O-01)

Clercxstraat

1

Oost-01 (O-01)

Damsstraat

1

Oost-01 (O-01)

Dunantstraat

1

Oost-01 (O-01)

Fleminghof

1

Oost-01 (O-01)

Flemingstraat

1

Oost-01 (O-01)

Galeipad

1

Oost-01 (O-01)

Galjoenerf

1

Oost-01 (O-01)

Galjoenstraat

1

gedeelte Galjoenstraat 53-01 t/m 97 en 50 t/m 120

Oost-01 (O-01)

Heuvel

1

gedeelte Heuvel 1 t/m 16 en 38 t/m 58

Oost-01 (O-01)

Heuvelring

1

gedeelte Heuvelring 88 t/m 228

Oost-01 (O-01)

Hoogvensestraat

1

gedeelte Hoogvensestraat 67 t/m 211 en 124 t/m 248

Oost-01 (O-01)

Huzarenstraat

1

Oost-01 (O-01)

Jan Aartestraat

1

Oost-01 (O-01)

Jolstraat

1

Oost-01 (O-01)

Kazernehof

1

Oost-01 (O-01)

Klipperplein

1

Oost-01 (O-01)

Koggeplein

1

Oost-01 (O-01)

Kotterstraat

1

Oost-01 (O-01)

Kurassiersstraat

1

Oost-01 (O-01)

Lanciersstraat

1

Oost-01 (O-01)

Landsteinerstraat

1

Oost-01 (O-01)

Ordonnansenstraat

1

Oost-01 (O-01)

Panhuijsenpad

1

Oost-01 (O-01)

Pasteurhof

1

Oost-01 (O-01)

Pasteurstraat

1

Oost-01 (O-01)

Piushaven

1

gedeelte Piushaven 1 t/m 27

Oost-01 (O-01)

Piusplein

1

gedeelte Piusplein 51 t/m 64

Oost-01 (O-01)

Salkplantsoen

1

Oost-01 (O-01)

Schoenerstraat

1

Oost-01 (O-01)

Sint Josephstraat

1

gedeelte Sint Josephstraat 105 t/m 155 en 110 t/m 138

Oost-01 (O-01)

Spoorlaan

1

gedeelte Spoorlaan 3 en 296 t/m 300

Oost-01 (O-01)

Tivolistraat

1

Oost-01 (O-01)

Tjalkstraat

1

Oost-01 (O-01)

Veemarktstraat

1

Oost-01 (O-01)

Parkeerterrein Schoenerstraat

1

opgenomen als parkeerterrein 6

Oost-02 (O-02)

Galjoenstraat

1

gedeelte Galjoenstraat 1 t/m 47 en 6 t/m 44

Oost-02 (O-02)

Gondelstraat

1

Oost-02 (O-02)

Havendijk

1

gedeelte Havendijk 11 t/m 75

Oost-02 (O-02)

Hogendriesstraat

1

Oost-02 (O-02)

Hoogvensestraat

1

gedeelte Hoogvensestraat 1b t/m 65b en 2c t/m 122

Oost-02 (O-02)

Kempenaarplaats

1

Oost-02 (O-02)

Piushaven

1

gedeelte Piushaven 29 t/m 31

Oost-02 (O-02)

Prinsenhoeven

1

Behalve parkeervak ter hoogte van Sint Josephstraat 40

Oost-02 (O-02)

Ringbaan-Oost

1

gedeelte Ringbaan-Oost 423 t/m 445

Oost-02 (O-02)

Sint Josephdwarsstraat

1

gedeelte Sint Josephdwarsstraat 3 t/m 9 en 4 t/m 28

Oost-02 (O-02)

Sint Josephstraat

1

gedeelte sint Josephstraat 102 t/m 108

Oost-03 (O-03)

Boerhaavestraat

3

Oost-03 (O-03)

Carré

3

Oost-03 (O-03)

Enthovenseweg

3

Oost-03 (O-03)

Gerard de Bondtstraat

3

Oost-03 (O-03)

Gerard van Swietenstraat

3

Oost-03 (O-03)

Jan Ingenhouszpark

3

Oost-03 (O-03)

Jan Wierhof

3

Oost-03 (O-03)

Jan van Beverwijckstraat

3

Oost-03 (O-03)

Nieuwe Bosscheweg

3

Oost-03 (O-03)

P.F. Bergmansstraat

3

Oost-03 (O-03)

Pelgrimspad

3

Oost-03 (O-03)

Pieter Pauwstraat

3

Oost-03 (O-03)

Prinsenhoeven

3

parkeervak ter hoogte van Sint Josephstraat 40

Oost-03 (O-03)

Professor Dondersstraat

3

Oost-03 (O-03)

Reinier de Graafstraat

3

Oost-03 (O-03)

Ringbaan-Oost

3

gedeelte Ringbaan-Oost 409 t/m 421

Oost-03 (O-03)

Sint Josephdwarsstraat

3

gedeelte Sint Josephdwarsstraat 1a-1b

Oost-03 (O-03)

Sint Josephstraat

3

gedeelte Sint Josephstraat 1a t/m 91 en 2 t/m 100

Oost-03 (O-03)

Spoorlaan (Boerhaaveplein)

3

Oost-03 (O-03)

Spoorlaan

3

gedeelte Spoorlaan 2 t/m 102

Oost-03 (O-03)

Spoorpad

3

Oost-03 (O-03)

Parkeerterrein Boerhaaveplein

3

opgenomen als parkeerterrein 3

West-01 (W-01)

Acaciastraat

2

West-01 (W-01)

Boomstraat

2

gedeelte Boomstraat 3 t/m 73 en 2 t/m 78

West-01 (W-01)

Bredaseweg

2

gedeelte Bredaseweg 45 t/m 83 en 42 t/m 144

West-01 (W-01)

Buxusplaats

2

West-01 (W-01)

Dionysiusstraat

2

West-01 (W-01)

Elzenhof

2

West-01 (W-01)

Elzenstraat

2

gedeelte Elzenstraat 9 t/m 63b en 6 t/m 48

West-01 (W-01)

Esdoornstraat

2

West-01 (W-01)

Hart van Brabantlaan

2

gedeelte Hart van Brabantlaan 2 t/m 114

West-01 (W-01)

Laagstraat

2

West-01 (W-01)

Lindeplein

2

gedeelte Lindeplein 19 t/m 26

West-01 (W-01)

Missionarisstraat

2

gedeelte Missionarisstraat 1 t/m 17 en 2 t/m 30

West-01 (W-01)

Noordhoekring

2

gedeelte Noordhoekring 3-01 t/m 99

West-01 (W-01)

Schouwburgring

2

gedeelte Schouwburgring 122 t/m 212

West-01 (W-01)

Sint Ceciliastraat

2

gedeelte Sint Ceciliastraat nummer 43 t/m 53 en 28 t/m 36

West-01 (W-01)

Talent Square

2

West-01 (W-01)

Wilgenstraat

2

West-02 (W-02)

Abeelstraat

2

West-02 (W-02)

Beukenstraat

2

West-02 (W-02)

Boksdoornerf

2

West-02 (W-02)

Boomstraat

2

gedeelte Boomstraat 75 t/m 285 en 86 t/m 232

West-02 (W-02)

Bredaseweg

2

gedeelte Bredaseweg 85-01 t/m 257 en 146t/m 202b en 208 t/m 308

West-02 (W-02)

Coba Ritsemastraat

2

West-02 (W-02)

Cyprespad

2

West-02 (W-02)

Cypresstraat

2

West-02 (W-02)

De Regenboogstraat

2

West-02 (W-02)

Dennenstraat

2

West-02 (W-02)

Eikstraat

2

West-02 (W-02)

Elzenstraat

2

gedeelte Elzenstraat 65 en 52 t/m 64a

West-02 (W-02)

Hagelkruisplein

2

West-02 (W-02)

Hagelkruisstraat

2

West-02 (W-02)

Hart van Brabantlaan

2

gedeelte Hart van Brabantlaan 612 t/m 1100

West-02 (W-02)

Henriëtte Ronnerstraat

2

West-02 (W-02)

Iepenpad

2

West-02 (W-02)

Iepenstraat

2

West-02 (W-02)

Kastanjestraat

2

West-02 (W-02)

Lariksplaats

2

West-02 (W-02)

Lindenstraat

2

West-02 (W-02)

Lindeplein

2

gedeelte Lindelein 1 t/m 18

West-02 (W-02)

Magnoliaerf

2

West-02 (W-02)

Meidoornstraat

2

West-02 (W-02)

Missionarisstraat

2

gedeelte Missionarisstraat 27 t/m 49 en 38 t/m 60

West-02 (W-02)

Olmenstraat

2

West-02 (W-02)

Pijnboomstraat

2

West-02 (W-02)

Populierstraat

2

West-02 (W-02)

Prunusstraat

2

West-02 (W-02)

Regenboogpark

2

West-02 (W-02)

Ringbaan West

2

gedeelte Ringbaan West 232 t/m 268-02

West-02 (W-02)

Sparrenstraat

2

West-02 (W-02)

Taxusstraat

2

West-02 (W-02)

Thérèse Schwartzestraat

2

West-02 (W-02)

Watertorenplein

2

West-02 (W-02)

Watertorenstraat

2

West-02 (W-02)

Zilverlindestraat

2

West-03 (W-03)

Akkerstraat

2

West-03 (W-03)

Boekweitstraat

2

West-03 (W-03)

Bredaseweg

2

gedeelte Bredaseweg 204 t/m 204-53

West-03 (W-03)

Capucijnenstraat

2

West-03 (W-03)

Diepenstraat

2

West-03 (W-03)

Frater Mattheushof

2

West-03 (W-03)

Gardiaanhof

2

West-03 (W-03)

Haverhof

2

West-03 (W-03)

Hooistraat

2

West-03 (W-03)

Klaverstraat

2

West-03 (W-03)

Koolzaadhof

2

West-03 (W-03)

Korvelse Molen

2

West-03 (W-03)

Korvelseweg

2

West-03 (W-03)

Lange Schijfstraat

2

West-03 (W-03)

Lieve Vrouwenplein

2

West-03 (W-03)

Meelstraat

2

West-03 (W-03)

Minderbroederspad

2

West-03 (W-03)

Observantenhof

2

West-03 (W-03)

Paterstraat

2

West-03 (W-03)

Roggestraat

2

West-03 (W-03)

Rooi Hartenpark

2

West-03 (W-03)

Sint Annahof

2

West-03 (W-03)

Sint Annaplein

2

gedeelte Sint Annaplein 3 t/m 16

West-03 (W-03)

Sint Annastraat

2

West-03 (W-03)

Stratinghpad

2

West-03 (W-03)

Tarwehof

2

West-03 (W-03)

Trouwhof

2

West-03 (W-03)

Van Sonstraat

2

West-03 (W-03)

Zomerstraat

2

gedeelte Zomerstraat 17 t/m 51

West-04 (W-04)

Academielaan

-

Gedeelte Academielaan 8a t/m 144 en 18 t/m 162

West-04 (W-04)

Academielaan

3

gedeelte Academielaan 8 en 146

West-04 (W-04)

Bredaseweg

3

gedeelte Bredaseweg 261 t/m 321 en 310 t/m 368a

West-04 (W-04)

Cederstraat

3

West-04 (W-04)

Cornelstraat

3

West-04 (W-04)

Coromandelstraat

3

West-04 (W-04)

Djatistraat

3

West-04 (W-04)

Limbastraat

3

West-04 (W-04)

Mahoniestraat

3

West-04 (W-04)

Mangrovestraat

3

West-04 (W-04)

Merantistraat

3

West-04 (W-04)

Olijfstraat

3

West-04 (W-04)

Palissanderstraat

3

West-04 (W-04)

Palmenstraat

3

West-04 (W-04)

Plataanstraat

3

West-04 (W-04)

Professor Cobbenhagenlaan

3

Gedeelte Prof. Cobbenhagenlaan 8 t/m 204

West-04 (W-04)

Professor Gimbrèrelaan

3

Gedeelte Prof. Gimbrèrelaan 1 t/m 73 en 10 t/m 100

West-04 (W-04)

Rijtse Akkers

3

West-04 (W-04)

Ringbaan West

3

gedeelte Ringbaan West 119 t/m 221

West-04 (W-04)

Sint Oloflaan

3

West-04 (W-04)

Tamarindestraat

3

West-04 (W-04)

Waringinstraat

3

West-05 (W-05)

Buys Ballotstraat

2

West-05 (W-05)

Calandhof

2

West-05 (W-05)

Christiaan Huijgensstraat

2

West-05 (W-05)

Conradhof

2

West-05 (W-05)

Cornelis Drebbelstraat

2

West-05 (W-05)

Cornelis van Uitgeeststraat

2

West-05 (W-05)

Debijestraat

2

West-05 (W-05)

Eisingahof

2

West-05 (W-05)

Fokkerhof

2

West-05 (W-05)

Gerard Mercatorstraat

2

West-05 (W-05)

Hesperenstraat

2

West-05 (W-05)

Hesperenzijstraat

2

West-05 (W-05)

Jan van der Heijdenstraat

2

West-05 (W-05)

Korveldwarsstraat

2

West-05 (W-05)

Korvelplein

2

Gedeelte Korvelplein 1 t/m 11, 2 t/m 10 en 195 t/m 214-14

West-05 (W-05)

Laurens Kosterplein

2

West-05 (W-05)

Nieuwstraat

2

Gedeelte Nieuwstraat 55 t/m 89 en 174 t/m 194

West-05 (W-05)

Oerlesestraat

-

Gedeelte Oerlesestraat 115 t/m 255 en 140 t/m 218

West-05 (W-05)

Sacharias Jansenstraat

2

West-05 (W-05)

Simon Stevinstraat

2

West-05 (W-05)

Snelliusstraat

2

West-05 (W-05)

Van Coehoornhof

2

West-05 (W-05)

Van Musschenbroekstraat

2

West-05 (W-05)

Willem Beukelsstraat

2

West-05 (W-05)

Zernikestraat

2

West-06 (W-06)

Alberdingk Thijmstraat

2

West-06 (W-06)

Banningstraat

2

West-06 (W-06)

Berkdijksestraat

-

Gedeelte Berkdijksestraat 1 t/m 147

West-06 (W-06)

Bilderdijkstraat

2

West-06 (W-06)

Da Costastraat

2

West-06 (W-06)

Ferdinand Bolstraat

2

West-06 (W-06)

Frans Halsstraat

2

West-06 (W-06)

Frederik van Eedenstraat

2

West-06 (W-06)

Gebroeders van Eijckstraat

2

West-06 (W-06)

Gerard van Spaendonckstraat

2

West-06 (W-06)

Godfried Schalckenstraat

2

West-06 (W-06)

Hobbemastraat

2

West-06 (W-06)

Jan Steenstraat

2

West-06 (W-06)

Jan Tooropstraat

2

West-06 (W-06)

Jeroen Boschstraat

2

West-06 (W-06)

Jozef Israëlsstraat

2

West-06 (W-06)

Korenbloemstraat

2

West-06 (W-06)

Lizzy Ansinghhof

2

West-06 (W-06)

Nicolaas Beetsstraat

2

West-06 (W-06)

Nicolaas Knipstraat

2

West-06 (W-06)

Korvelplein

2

Gedeelte Korvelplein 190 t/m 191

West-06 (W-06)

P.C. Hooftstraat

2

West-06 (W-06)

Paulus Potterstraat

2

West-06 (W-06)

Pieter Breughelplein

2

West-06 (W-06)

Poirtersstraat

2

West-06 (W-06)

Potgieterstraat

2

West-06 (W-06)

Quinten Matsijsstraat

2

West-06 (W-06)

Rembrandtstraat

2

West-06 (W-06)

Ringbaan West

2

Gedeelte Ringbaan West 270 t/m 324-308

West-06 (W-06)

Rubensplein

2

West-06 (W-06)

Ruysdaelstraat

2

West-06 (W-06)

Staringhof

2

West-06 (W-06)

Staringstraat

2

West-06 (W-06)

Thomas van Kempenstraat

2

West-06 (W-06)

Tollensstraat

2

West-06 (W-06)

Van Dijckstraat

2

West-06 (W-06)

Van Lennepstraat

2

West-06 (W-06)

Van Maerlantstraat

2

West-06 (W-06)

Vincent van Goghstraat

2

West-06 (W-06)

Vondelplein

2

West-07 (W-07)

Hart van Brabantlaan

1

gedeelte Hart van Brabantlaan 117 t/m 927

West-07 (W-07)

Hazelaarstraat

1

West-07 (W-07)

Sint Ceciliastraat

1

gedeelte Sint Ceciliastraat nummer 1

West-07 (W-07)

Spoorpark

1

Zuid-01 (Z-01)

Anna Paulownahof

1

Zuid-01 (Z-01)

Bisschop Zwijsenstraat

1

gedeelte Bisschop Zwijsenstraat 3 t/m 55 en 4 t/m 64

Zuid-01 (Z-01)

Gildebroedersstraat

1

Zuid-01 (Z-01)

Handbooghof

1

Zuid-01 (Z-01)

Koningsplein

1

Zuid-01 (Z-01)

Koopvaardijstraat

1

Zuid-01 (Z-01)

Oude Dijk

1

gedeelte Oude Dijk 2-01 t/m 34

Zuid-01 (Z-01)

Oude Kerkstraat

1

Zuid-01 (Z-01)

Paleisring

1

gedeelte Paleisring 2 t/m 138

Zuid-01 (Z-01)

Piusplein

1

gedeelte Piusplein 19 t/m 30 en 32 t/m 50

Zuid-01 (Z-01)

Piusstraat

1

gedeelte Piusstraat 1 t/m 341 en 2 t/m 90

Zuid-01 (Z-01)

Primus van Gilspark

1

Zuid-01 (Z-01)

Primus van Gilsstraat

1

Zuid-01 (Z-01)

Sint Sebastiaanstraat

1

Zuid-01 (Z-01)

Stadhuisplein

1

gedeelte Stadhuisplein 1 t/m 163, uitgezonderd 130-132

Zuid-01 (Z-01)

Stadstraat

1

Zuid-01 (Z-01)

Van Doorenstraat

1

Zuid-01 (Z-01)

Ververstraat

1

Zuid-01 (Z-01)

Vorstenhof

1

Zuid-01 (Z-01)

Zwijsenplein

1

uitgezonderd gedeelte Zwijsenplein 1

Zuid-01 (Z-01)

Parkeerterrein Koopvaardijstraat

1

opgenomen als parkeerterrein 5

Zuid-03 (Z-03)

Antoon van Rijenplein

1

Zuid-03 (Z-03)

Baanderheerstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Bisschop Zwijsenstraat

1

gedeelte Bisschop Zwijsenstraat 130

Zuid-03 (Z-03)

Blazoenstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Broekhovenseweg

1

gedeelte Broekhovenseweg 2t/m 10 en 80 t/m 166

Zuid-03 (Z-03)

Burchtstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

D'hamalestraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Doelenstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Fatimastraat

1

gedeelte Fatimastraat 2 t/m 28 en 57 t/m 95

Zuid-03 (Z-03)

Geefhuishof

1

Zuid-03 (Z-03)

Gildestraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Groenstraat

1

gedeelte 1 t/m 138

Zuid-03 (Z-03)

Havendijk

1

gedeelte Havendijk 36 t/m 60

Zuid-03 (Z-03)

Hellebaardstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Heikestraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Hertogstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Hopliedenkade

1

Zuid-03 (Z-03)

Jan Backstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Jan van Rijzewijkstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Kolveniersstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Kruisboogstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Kruisvaardersstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Leenherenstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Mechtildisstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Merodeplein

1

Zuid-03 (Z-03)

Merodestraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Pagestraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Paladijnstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Phoenixplaats

1

Zuid-03 (Z-03)

Piushaven

1

gedeelte Piushaven 31a t/m 38

Zuid-03 (Z-03)

Piusstraat

1

gedeelte Piusstraat 96 t/m 162

Zuid-03 (Z-03)

Ridderstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Ringbaan-Zuid

1

gedeelte Ringbaan-Zuid 71 t/m 255

Zuid-03 (Z-03)

Schutsboomhof

1

Zuid-03 (Z-03)

Sevenhoekstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Slotstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Stevenzandsestraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Stuivesantplein

1

Zuid-03 (Z-03)

Tamboerskade

1

Zuid-03 (Z-03)

Tournooistraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Troubadourplein

1

Zuid-03 (Z-03)

Valkenierstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Van de Coulsterstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Van Grobbendonckstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Van Hessen-Kasselstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Van Vessemstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Vazalstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Vendeliersstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Vlimmenhoefstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Voetboogplein

1

Zuid-03 (Z-03)

Wethouder Ackermansstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Wethouder Eijkemansstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Wethouder Goyaertsstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Wethouder Kerstensstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Wethouder van Roesselstraat

1

Zuid-03 (Z-03)

Wethouderslaan

1

ZuidWest-01 (ZW-01)

Abel Tasmanstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Ampèrestraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Bisschop Zwijsenstraat

2

gedeelte Bisschop Zwijsenstraat 59 t/m 141 en 70 t/m 120

ZuidWest-01 (ZW-01)

Broekhovenseweg

2

gedeelte Broekhovenseweg 1 t/m 205 en 12 t/m 78

ZuidWest-01 (ZW-01)

Columbusplein

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

De Ruijterstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Den Haenstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Dr. Leijdsstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Dr. Willem Dreeshof

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Edisonlaan

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Generaal Bothastraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Generaal de Wetstraat

2

gedeelte Generaal de Wetstraat 3 t/m 73

ZuidWest-01 (ZW-01)

Generaal Smutslaan

2

gedeelde Generaal Smutslaan 1 t/m 13 en 10 t/m 224a

ZuidWest-01 (ZW-01)

Groenstraat

2

gedeelte Groenstraat 121 t/m 163a en 142 t/m 264

ZuidWest-01 (ZW-01)

Henry Hudsonstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Hoogtedwarsstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Hoogtestraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Houtmanstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Ingenieur Kippermanstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Jacob Lemairestraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Jacob Roggeveenstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Jan de Rijpstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Jan Evertsenstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Jan van Brakelstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Jan van der Leestraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Jan van Riebeeckstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Kamerlingh Onnesplein

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Kloosterstraat

2

gedeelte Kloosterstraat 33 t/m 65 en 32 t/m 108

ZuidWest-01 (ZW-01)

Marconistraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Nazarethstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Nieuwstraat

2

gedeelte Nieuwstraat 4 t/m 172 en 1 t/m 47

ZuidWest-01 (ZW-01)

Oerlesestraat

2

gedeelte Oerlesestraat 3 t/m 107 en 10 t/m 138

ZuidWest-01 (ZW-01)

Oeverstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Ohmstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Olivier van Noortstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Pastoor Vroomansstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Paul Krügerstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Piet Heinstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Piusstraat

2

gedeelte Piusstraat 345 t/m 421

ZuidWest-01 (ZW-01)

President Steijnstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Professor Keesomstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Professor Lorentzstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Radiostraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Reinier Claeszenstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Röntgenstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Sint Annaplein

2

gedeelte Sint Annaplein 17 t/m 25

ZuidWest-01 (ZW-01)

Sint Jorisstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Steve Bikohof

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Transvaalplein

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Transvaalstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Trompstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Trouwlaan

2

gedeelte Trouwlaan 1 t/m 151 en 2 t/m 196

ZuidWest-01 (ZW-01)

Trouwlaan

-

gedeelte Trouwlaan 202 t/m 236 en 183 t/m 299

ZuidWest-01 (ZW-01)

Van Heemskerckstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Van Linschotenstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Van Speijkstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Varkensmarkt

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Veestraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Voltstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Wassenaerlaan

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Wattstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Willem Barendszstraat

2

ZuidWest-01 (ZW-01)

Winkler Prinsstraat

2

Stappegoor

Apennijnenweg

4

Stappegoor

Curlingstraat

4

Stappegoor

Professor Goossenslaan

4

Stappegoor

Stappegoorweg

4

Station Universiteit

Treubstraat

5

Station Universiteit

Troelstrastraat

5

Bijlage 3: BROP lijst

Voorheen POET-lijst

 

Toelichting tabel:

 • -

  Voor adressen met parkeergelegenheid op eigen terrein, gelden afwijkende regels over de parkeervergunningen die zij aan mogen vragen;

 • -

  Voor adressen waar in de omgevingsvergunning is afgesproken dat zij gebruik maken van de nulvergunningen-regeling, zijn alle parkeervergunningen geblokkeerd;

 • -

  Wanneer er (in de omgevingsvergunning) andere, afwijkende afspraken gemaakt zijn over het parkeren, zijn de adressen in deze lijst opgenomen;

 • -

  Bewoners van adressen in rayon Binnenstad, Spoorzone of Stappegoor met parkeerplaatsen op eigen terrein, mogen géén abonnement voor de parkeergarages aanvragen;

 • -

  Voor sommige adressen gelden afwijkende afspraken over de uitgifte van parkeerabonnementen voor de parkeergarages. Indien van toepassing, is dit vermeld in de kolom ‘afspraken abonnementsuitgifte’. In de tabel onderaan dit document zijn de afspraken opgenomen;

 • -

  Voor adressen waarvan is afgesproken dat bezoek in de gemeentelijke parkeergarages parkeert, geldt dat zij géén recht hebben op een bezoekersregeling op straat, maar wél op de bezoekersregeling garages;

 • -

  Voor enkele adressen is er op eigen terrein ook capaciteit voor bezoekers gerealiseerd, deze adressen hebben géén recht op een bezoekersregeling.

Straat parkeren

Garage parkeren

Rayon

Straatnaam

Huisnummers

even/oneven

Gevolgen voor vergunning uitgifte

Recht op bezoekers-regeling straat

Afspraken abonnementsuitgifte

Recht op bezoekers-regeling garages

Binnenstad (B)

Fabriekstraat

17 t/m 43

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Frederikstraat

41

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

Alle abonnementen geblokkeerd

ja

Binnenstad (B)

Frederikstraat

40 t/m 280

even

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

Zie ontwikkeling “de Weverij”

ja

Binnenstad (B)

Emmapassage

5-01 t/m 13-11

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

Zie ontwikkeling “de Weverij”

ja

Binnenstad (B)

Emmapassage

29

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

Alle abonnementen geblokkeerd

ja

Binnenstad (B)

Girostraat

2 t/m 42

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Girostraat

50 t/m 56

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Heuvelpoort

alle

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Heuvelring

90 t/m 92

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

Alle abonnementen geblokkeerd

ja

Binnenstad (B)

Heuvelring

106 t/m 108

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

Alle abonnementen geblokkeerd

ja

Binnenstad (B)

IJzerstraat

2 t/m 20

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Karrestraat

17 t/m 53

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Kloosterstraat

4 t/m 28-09

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Langestraat

2-01 t/m 12

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Langestraat

5 t/m 5a

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Langestraat

76 t/m 76b

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Noordhoekring

2 t/m 80

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Noordhoekring

262 t/m 400

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Noordstraat

80-01 t/m 80-07

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Panhuijsenpad

11 t/m 151

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

Alle abonnementen geblokkeerd

Ja

Binnenstad (B)

Pieter Vreedeplein

27 t/m 174

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

Alle abonnementen geblokkeerd

Ja

Binnenstad (B)

Poststraat

56 t/m 60A

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Schoolstraat

47 t/m 199

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Spoorlaan

185 t/m 365

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

Alle abonnementen geblokkeerd

ja

Binnenstad (B)

Spoorlaan

450-01 t/m 450-76

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Stationsstraat

24 t/m 24-35

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Stationsstraat

43-01 t/m 43-15

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

Alle abonnementen geblokkeerd

ja

Binnenstad (B)

Telefoonstraat

30 t/m 32

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Telegraafstraat

2 t/m 50-03

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Van Delfthof

2 t/m 265

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

Alle abonnementen geblokkeerd

ja

Binnenstad (B)

Van Delfthof

300 t/m 400

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

Alle abonnementen geblokkeerd

ja

Binnenstad (B)

Vincentiusstraat

66 t/m 102

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Willem II straat

92 t/m 100

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

Alle abonnementen geblokkeerd

nee

Binnenstad (B)

Zwaanstraat

20 t/m 172

even

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

Alle abonnementen geblokkeerd

ja

Noord 01 (N01)

Burg. Stekelenburgplein

2 t/m 163

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

Zie ontwikkeling “de Brabander”

ja

Noord 01 (N01)

Clarissenhof

199 t/m 506

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

Zie ontwikkeling “Clarissenhof”

ja

Noord 01 (N01)

Besterdplein

24 t/m 29

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 01 (N01)

Besterdring

61 t/m 61e

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

ja

Noord 01 (N01)

Besterdring

94 t/m 98

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 01 (N01)

Burg. Brokxlaan

1706 t/m 2080

even

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

ja

Noord 01 (N01)

H. Berkvensstraat

2 t/m 58

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 01 (N01)

H. Berkvensstraat

62

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 01 (N01)

Kuiperstraat

1A t/m 1-08

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 01 (N01)

Lange Nieuwstraat

256-01 t/m 256-19

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

ja

Noord 01 (N01)

Lovensestraat

17-01 t/m 17-09

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 01 (N01)

Lovensestraat

19-01 t/m 19-43

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 01 (N01)

Nijverstraat

3 t/m 53

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 01 (N01)

Van Sasse van Ysseltstraat

1 t/m 5

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 01 (N01)

Van Sasse van Ysseltstraat

2 t/m 2e

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 01 (N01)

Veldhovenring

14-01 t/m 18-02

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 01 (N01)

Veldhovenring

32 t/m 38

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 01 (N01)

Veldhovenring

44-01 t/m 44-29

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 01 (N01)

Veldhovenring

60A t/m 66

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 01 (N01)

Veldhovenring

84 t/m 84a

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 01 (N01)

Veldhovenring

102A t/m 110B

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 01 (N01)

Veldhovenring

128 t/m 164

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 02 (N02)

Wilhelminapark

16 t/m 17d

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

Noord 03 (N03)

Ringbaan-West

90

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 03 (N03)

Ringbaan-West

94-01 /m 94-40

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 03 (N03)

Ringbaan-West

96-01 t/m 96-20

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 03 (N03)

Hendrik van Tulderstraat

9 t/m 61

oneven

1e bewoners- en alle volledig zakelijke vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 03 (N03)

Hendrik van Tulderstraat

65

oneven

1e bewoners- en alle volledig zakelijke vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 03 (N03)

Hendrik van Tulderstraat

28 t/m 98

even

1e bewoners- en alle volledig zakelijke vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 03 (N03)

Kwaadeindstraat

127 t/m 157

oneven

1e bewoners- en alle volledig zakelijke vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 03 (N03)

Kwaadeindstraat

123 t/m 123a

oneven

1e bewoners- en alle volledig zakelijke vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 04 (N04)

Goirkestraat

70 t/m 70a

alle

1e bewoners- en alle volledig zakelijke vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 04 (N04)

Goirkestraat

74-01 t/m 74-23

alle

1e bewoners- en alle volledig zakelijke vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 04 (N04)

Goirkestraat

84

alle

1e bewoners- en alle volledig zakelijke vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 04 (N04)

Goirkestraat

110-01

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 04 (N04)

Goirkestraat

116 t/m 118d

even

1e bewoners- en alle volledig zakelijke vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 04 (N04)

Goirkestraat

121a

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 04 (N04)

Goirkestraat

123c

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 04 (N04)

Goirkestraat

178

alle

1e bewoners- en alle volledig zakelijke vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 04 (N04)

Goirkezijstraat

2 t/m 50

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 04 (N04)

Smidspad

11 t/m 25

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 04 (N04)

Smidspad

63 t/m 67b

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 04 (N04)

Veldhovenring

57 t/m 59

oneven

1e bewoners- en alle volledig zakelijke vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 04 (N04)

Veldhovenring

69-01 t/m 69-46

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 04 (N04)

Veldhovenring

79 t/m 79-30

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 04 (N04)

Wilhelminapark

106 t/m 106e

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Bisschop Aelenstraat

1 t/m 15

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Bisschop Aelenstraat

2 t/m 16

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Bisschop de Bergaignestraat

3 t/m 19

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Bisschop de Bergaignestraat

4 t/m 22

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Bisschop Godschalkstraat

1 t/m 27

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Bisschop Janssensstraat

3 t/m 21

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Bisschop Janssensstraat

23 t/m 29

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Bisschop Ophoviusstraat

18 t/m 20

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Bisschop van Zoesstraat

3 t/m 11a

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Bisschop van Zoesstraat

6 t/m 36

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Commelinplein

8 t/m 12

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Gerard Brandtstraat

1 t/m 33

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Gerard Brandtstraat

4 t/m 20

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Groeseindstraat

27-01 t/m 33-22

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Groeseindstraat

42 t/m 42-f

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Groeseindstraat

54 t/m 54-12

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Groeseindstraat

51 t/m 59-06

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Groeseindstraat

60-01 t/m 60-06

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Groeseindstraat

71 t/m 71D

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Hoefstraat

262-01 t/m 264-13

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Hoefstraat

271-01 t/m 273-06

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Jacob van Oudenhovenstraat

5 t/m 9

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Jacob van Oudenhovenstraat

11 t/m 33

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Jacob van Oudenhovenstraat

20 t/m 42

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Jacob van Oudenhovenstraat

35 t/m 41

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Jacob van Oudenhovenstraat

44 t/m 50

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Kardinaal van Rossumstraat

33

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Kardinaal van Rossumstraat

34 t/m 70

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Pieter Borstraat

2

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Valentijnstraat

16 t/m 18

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Van Balenstraat

1 t/m 7

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Van Balenstraat

2 t/m 4

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Van Berkumstraat

1 t/m 15b

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Van Berkumstraat

4 t/m 16

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Van Bleijswijckstraat

12 t/m 22

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Van Bleijswijckstraat

13 t/m 23

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Van Mierisstraat

11 t/m 49

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Van Mierisstraat

60 t/m 74

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Andreasstraat

2 t/m 14

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Andreasstraat

17 t/m 25

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Janstraat

42 t/m 90

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Janstraat

55-01 t/m 63

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Janstraat

69 t/m 93

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Pieterspark

1 t/m 4

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Pieterspark

16 t/m 28

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Pieterspark

32 t/m 69

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Pieterspark

81 t/m 103

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Pieterspark

104 t/m 110

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Pieterspark

113 t/m 125

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Pieterspark

126 t/m 154

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Pieterspark

161 t/m 163

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Pieterstraat

2 t/m 16

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Pieterstraat

1 t/m 23

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Lucasstraat

8 t/m 14

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Lucasstraat

38 t/m 44

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Nicolaasstraat

1 t/m 19

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Nicolaasstraat

2 t/m 28

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Sint Nicolaasstraat

21 t/m 75

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Molenstraat

1a t/m 3-12

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Molenstraat

88 t/m 88-07

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Molenstraat

120 t/m 122

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 05 (N05)

Veldhovenring

37-01 t/m 37-13

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

Noord 06 (N06)

Enschotsestraat

66-01 t/m 70

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 06 (N06)

Enschotsestraat

265 t/m 327

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 06 (N06)

Goudenregenstraat

36 t/m 38

even

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

Noord 06 (N06)

Koestraat

67-01 t/m 69-02

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 06 (N06)

Koestraat

124A t/m 130

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 06 (N06)

Koestraat

166-01 t/m 166-36

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 06 (N06)

Koestraat

180 t/m 246

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 06 (N06)

Lovensestraat

10

even

1e bewoners- en alle volledig zakelijke vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 06 (N06)

Lovensestraat

17-01 t/m 17-05

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 06 (N06)

Lovensestraat

17-08 t/m 17-09

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 06 (N06)

Lovensestraat

19-01 t/m 19-51

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 06 (N06)

Lovensestraat

79-01

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 06 (N06)

Molenbochtplein

24-01 t/m 24D

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 06 (N06)

Rosmolenplein

58 t/m 81

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Noord 06 (N06)

Rozenstraat

80 t/m 94

even

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

Noord 06 (N06)

Sint Willebrordstraat

1 t/m 121

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Galjoenerf

1 t/m 4

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Galjoenerf

5 t/m 13

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Galjoenerf

14 t/m 18

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Galjoenstraat

6 t/m 28-12

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Galjoenstraat

54 t/m 66

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Gondelstraat

11 t/m 105

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Havendijk

55-01 t/m 63-10

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Havendijk

65 t/m 75

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Heuvelring

130-01 t/m 222

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Jan Aartestraat

110 t/m 332

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Kempenaarplaats

1 tm/ 19

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Kempenaarplaats

2 t/m 156

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Piushaven

2 t/m 4-18

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Piushaven

6 t/m 10

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Piushaven

12-01 t/m 12-11

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Schoenerstraat

2 t/m 18

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Telefoonstraat

1 t/m 1b

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Tivolistraat

60-01 t/m 62-33

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Oost 01 (O01)

Veemarktstraat

9-01 t/m 9-45

Alle

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

Zie ontwikkeling “Pakhuis-West”

ja

Oost 02 (O02)

Piushaven

31

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 01 (W01)

Boomstraat

140 t/m 146-03

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 01 (W01)

Bredaseweg

61 t/m 65

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 01 (W01)

Buxusplaats

5 t/m 151

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 01 (W01)

Elzenstraat

11 t/m 11-07

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 01 (W01)

Noordhoekring

3-01 t/m 5-71

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 01 (W01)

Noordhoekring

11-01 t/m 23

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 01 (W01)

Talent Square

1 t/m 521

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 01 (W01)

Talent Square

2 t/m 520

even

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 02 (W02)

Abeelstraat

1 t/m 5

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 02 (W02)

Beukenstraat

17 t/m 73

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 02 (W02)

Boomstraat

114 t/m 138A

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 02 (W02)

Boomstraat

151-01 t/m 151-13

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 02 (W02)

Bredaseweg

85-01 t/m 85-17

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 02 (W02)

Bredaseweg

257

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 02 (W02)

Cyprespad

4-01 t/m 4-16

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 02 (W02)

Cypresstraat

41 t/m 81

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 02 (W02)

Cypresstraat

1 t/m 27

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 02 (W02)

Hart van Brabantlaan

500

even

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 02 (W02)

Lariksplaats

1 t/m 134

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 02 (W02)

Ringbaan-West

232-242

even

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 02 (W02)

Ringbaan-West

268 t/m 268-02

even

1e bewoners- en alle volledig zakelijke vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 02 (W02)

Westpoint

1 t/m 219

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 03 (W03)

Bredaseweg

204 t/m 204-53

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 03 (W03)

Diepenstraat

97

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 03 (W03)

Gardiaanhof

17 t/m 76

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 03 (W03)

Kloosterstraat

72 t/m 108

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 03 (W03)

Kloosterstraat

49-01 t/m 49-37

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 03 (W03)

Korvelseweg

18-20-22

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 03 (W03)

Korvelseweg

46 t/m 60

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 03 (W03)

Korvelseweg

170

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 03 (W03)

Korvelseweg

176 t/m 184-13

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 03 (W03)

Lange Schijfstraat

107 t/m 135

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 03 (W03)

Nazarethstraat

14-01 t/m 14-35

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 03 (W03)

Rooij Hartenpark

1 t/m 58

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 03 (W03)

Trouwhof

1 t/m 51

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 03 (W03)

Trouwlaan

7 t/m 11

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 04 (W04)

Bredaseweg

261

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 04 (W04)

Cederstraat

4

even

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 04 (W04)

Professor Gimbrerelaan

9

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 04 (W04)

Professor Gimbrerelaan

16

even

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 04 (W04)

Professor Gimbrerelaan

20 t/m 100

even

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 04 (W04)

Ringbaan-West

195

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 04 (W04)

Ringbaan-West

203

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 04 (W04)

Sint Oloflaan

1 t/m 1-320

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 05 (W05)

Christiaan Huygenstraat

39

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 05 (W05)

Christiaan Huygenstraat

47 t/m 49

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 05 (W05)

Cornelis van Uitgeeststraat

3 t/m 9

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 05 (W05)

Cornelis van Uitgeeststraat

17 t/m 21

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 05 (W05)

Gerard Mercatorstraat

2 t/m 16

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 05 (W05)

Gerard Mercatorstraat

3 t/m 9

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 05 (W05)

Gerard Mercatorstraat

11

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 05 (W05)

Hesperenstraat

1-01 t/m 1-31

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 05 (W05)

Jan van der Heijdenstraat

1 t/m 9-08

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 05 (W05)

Jan van der Heijdenstraat

4 t/m 80

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 05 (W05)

Jan van der Heijdenstraat

84 t/m 90

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 05 (W05)

Korvelplein

191

oneven

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 05 (W05)

Willem Beukelsstraat

1 t/m 16

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 05 (W05)

Oerlesestraat

205

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 06 (W06)

Poirterstraat

3-01 t/m 3- 24

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 06 (W06)

Ringbaan West

300 t/m 302

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 06 (W06)

Ringbaan West

304 t/m 306b

even

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

West 06 (W06)

Staringstraat

16 t/m 26

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

West 06 (W06)

Staringhof

1 t/m 7

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuid 01 (Z01)

Bisschop Zwijsenstraat

18-01 t/m 20-04

even

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

Zuid 01 (Z01)

Bisschop Zwijsenstraat

22 t/m 26

even

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

Zuid 01 (Z01)

Bisschop Zwijsenstraat

45-01 t/m 45-24

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuid 01 (Z01)

Koningsplein

300 t/m 340

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

Zuid 01 (Z01)

Koopvaardijstraat

1-01 t/m 1-30

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuid 01 (Z01)

Piusplein

26 t/m 30

alle

Alle vergunningen geblokkeerd

nee

n.v.t.

nee

Zuid 01 (Z01)

Piusstraat

26-01 t/m 26-20

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuid 01 (Z01)

Piusstraat

26-21 t/m 28-10

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuid 01 (Z01)

Piusstraat

50 t/m 64

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuid 03 (Z03)

Groenstraat

106 t/m 110-34

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuid 03 (Z03)

Groenstraat

114 t/m 122

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuid 03 (Z03)

Kruisvaardersstraat

138 t/m 144

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuid 03 (Z03)

Kruisvaardersstraat

154 t/m 160

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuid 03 (Z03)

Phoenixplaats

45 t/m 84

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuid 03 (Z03)

Phoenixplaats

85 t/m 114

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuid 03 (Z03)

Wethouderslaan

9-02

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuid 03 (Z03)

Wethouderslaan

9-10

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuidwest 01 (ZW01)

Broekhovenseweg

12 t/m 42

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuidwest 01 (ZW01)

Broekhovenseweg

159-01 t/m 173-10

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuidwest 01 (ZW01)

Broekhovenseweg

177 t/m 205

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuidwest 01 (ZW01)

Bisschop Zwijsenstraat

70-01 t/m 70-07

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuidwest 01 (ZW01)

Bisschop Zwijsenstraat

101 t/m 107

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuidwest 01 (ZW01)

De Ruijterstraat

35 t/m 39

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuidwest 01 (ZW01)

De Ruijterstraat

64 t/m 80

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuidwest 01 (ZW01)

Den Haenstraat

7 t/m 21

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuidwest 01 (ZW01)

Doelenstraat

1 t/m 27

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuidwest 01 (ZW01)

Edisonlaan

1

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuidwest 01 (ZW01)

Geefhuishof

71 t/m 76

alle

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuidwest 01 (ZW01)

Generaal Smutslaan

9

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuidwest 01 (ZW01)

Hoogtedwarsstraat

17-19

oneven

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee

Zuidwest 01 (ZW01)

Hoogtestraat

18 t/m 48

even

1e bewoners- en 1e volledig zakelijke vergunning geblokkeerd

ja

n.v.t.

nee