ʺTARIEVEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER 2023ʺ GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z080638 / D398813

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

 

Hebben besloten:

 

  • 1.

    De tarieven vraagafhankelijk vervoer voor het jaar 2023 vast te stellen conform het document met kenmerk D398812.

 

 

Artikel I

De Verordening Wet maatschappelijk ondersteuning 2020 Brummen wordt als volgt gewijzigd.

 

  • A.

    Bijlage 1 komt te luiden:

 

Bijlage 1 Tarieven vraagafhankelijk vervoer 2023

 

Soort tarief

Opstaptarief

Ritbijdrage 0-20 km

Ritbijdrage 20-40 km

Wmo-pas

€ 1,08

€ 0,20

€ 2,03¹

Wmo kind tot 4 jaar

Gratis

Gratis

Gratis

Wmo kind 4 tot 12 jaar

34% korting (op totale tarief)

34% korting (op totale tarief)

34% korting (op totale tarief)

Medisch begeleider

Gratis

Gratis

Gratis

Hulphond

Gratis

Gratis

Gratis

Wmo sociaal begeleider

Gratis

Gratis

Gratis

Wmo sociaal begeleider met ritbijdrage

€ 1,08

€ 0,20

€ 2,03

Medereiziger

€ 3,56

€ 0,56

€ 2,03

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 2023.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Naar boven