Ontwerpbestemmingsplan Schoolstraat 3 te Een

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Schoolstraat 3 te Een ter inzage wordt gelegd. Het plan maakt de bouw mogelijk van 12 woningen op de locatie van de voormalige basisschool De Regenboog.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 augustus tot en met 27 september 2023 ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.1699.2021BP086-ow01). De publicatie is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl, de Staatscourant, het Roder Journaal en de Krant.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan geven. Een schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan burgemeester en wethouders, Postbus 109, 9300 AC Roden, onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan Schoolstraat 3 te Een’. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer. B. van de Vorstenbosch, van het team Realisatie via het telefoonnummer 088-0508514.

Zienswijzen zullen worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan.

Naar boven