Verkiezingen provinciale staten: Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

De burgemeester van Dijk en Waard maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland op 15 maart 2023, is toegestaan dat een kiezer zijn/haar stem mét een kiezerspas kan uitbrengen in een andere gemeente binnen de provincie Noord-Holland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 • A.

  SCHRIFTELIJK VERZOEK

  • 1.

   Op de gemeentehuizen van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente binnen de provincie Noord-Holland met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen. Deze vindt u ook op de website van gemeente Dijk en Waard: www.dijkenwaard.nl/verkiezingen 

  • 2.

   Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.

  • 3.

   Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.

  • 4.

   Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 • B.

  MONDELING VERZOEK

  • 1.

   Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, vóór 12:00 uur.

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn/haar kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen de provincie Noord-Holland. Nadere informatie wordt verstrekt door Team Verkiezingen van de gemeente: 072 575 55 55 / verkiezingen@dijkenwaard.nl

Heerhugowaard

17 januari 2023

De burgemeester voornoemd,

M.F. Poorter

Naar boven