Overzicht Subsidieplafonds Hilversum 20-07-2023

 

 

Subsidieregeling

Subsidieplafond 2023

Subsidieplafond 2024

Algemeen

 

Subsidieregeling Energiecompensatie Hilversum 2023

€ 100.0001

 

Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de Stad’

 

€ 600.0004

Duurzaamheid

 

Subsidieregeling natuur- en duurzaamheidseducatie

 

€ 57.000

Subsidieregeling aanpak energiearmoede woningeigenaren Hilversum

 

 

€ 600.000 4

 

Subsidieregeling Koplopers PAW Noordelijke Meent Hilversum 2022

 

€ 250.000 4

 

Subsidieregeling Noordelijke Meent Hilversum 2023-2024

 

€ 500.000 4

€ 500.0004

Subsidieregeling Verduurzamen Bedrijvenparken Hilversum Zuid West

€ 100.0002 4

 

€ 100.000² 4

 

Subsidieregeling Hilversums Isolatie Programma 2023-2026

 

2023:

€ 640.000 voor Woningen met een WOZ-waarde onder de € 510.000;

€ 160.000 voor Woningen met een WOZ-waarde boven de € 510.000;

 

2024:

€ 1.080.000 voor Woningen met een WOZ-waarde onder de € 510.000;

€ 270.000 voor Woningen met een WOZ-waarde boven de € 510.000;

 

Cultuur

Regeling programmasubsidies cultuur

 

€ 50.0003

€ 486.000

Regeling meerjaren basissubsidies cultuur

 

€ 0³

€ 4.975.000

Regeling meerjaren programmasubsidies cultuur

 

€ 0³

€ 258.000

Jeugd

 

Beleidsregels subsidie peuteropvang en VVE Hilversum 2022

 

Openeinderegeling

 

Beleidsregels subsidie passende buitenschoolse opvang, Hilversum 2023

 

€ 575.883 4

 

Zorg en welzijn

 

Subsidieregeling begeleiding in de wijk

 

€ 690.000

€ 690.000

Sport

 

Nadere regeling subsidies sport- en beweegevenementen 2023 – 2024 Hilversum

 

€ 44.850³

€ 132.100

Monumenten

 

Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten Hilversum 2017

€ 144.800

€ 144.800

Economie

 

Subsidieregeling Onderwijs en Arbeidsmarkt Hilversum

 

Totaal € 135.000

Het subsidieplafond wordt verdeeld in de volgende deelplafonds:

Voor artikel 2 lid 1 sub a uit de subsidieregeling is € 20.250 beschikbaar.

Voor artikel 2 lid 1 sub b, c en/of sub d uit de subsidieregeling is € 114.750 beschikbaar.

 

(1) Bedrag voor het gehele jaar

(2) Per kalenderjaar tot einde regeling

(4) Het bedrag is ook opgenomen in de subsidieregeling

[3] Resterend bedrag vanaf het moment van eerste publicatie ‘Overzicht Subsidieplafonds Hilversum’

 

 

 

 

Naar boven