Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, Z/23/137912, het plaatsen van reclames Zuiderstraat 4.

Op 25-07-2023 hebben wij een aanvraag Omgevingsvergunning regulier ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het onderdeel:

Bouw

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. De aanvraag ligt ter inzage in het stadhuis. Indien u de aanvraag wilt inzien, kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken via (0546) 541111. Tegen de ingediende vergunningaanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dat kan pas nadat er op een aanvraag om een Omgevingsvergunning regulier is beslist. Een beslissing op een aanvraag wordt een beschikking genoemd.

Naar boven