Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vastgesteld beeldkwaliteitsplan Gameren, Hendrikstraat (Molendel)

 

 

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft in zijn vergadering van 13 juli 2023 het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld als, en opgenomen in de bestaande welstandsnota van de gemeente Zaltbommel.

In het beeldkwaliteitsplan staan de contouren van de gewenste ruimtelijke uitstraling van het gebied.

 

Begrenzing van het gebied

Het gebied beslaat het plangebied van bestemmingsplan Gameren, Hendrikstraat (Molendel).

 

Inzage

Het beeldkwaliteitsplan ligt met ingang van donderdag 3 augustus 2023 tot en met woensdag 13 september 2023 ter inzage

 

Geen reactie mogelijk

Op grond van artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen dit besluit.

Deze aanvulling op de welstandsrichtlijnen treden één dag na deze bekendmaking in werking.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling leefomgeving.

Naar boven