ODRA Gemeente Arnhem – Beschikking op beslissing na bezwaar tegen Omgevingsvergunning van 22 november 2022 voor het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak, Eusebiusbuitensingel 40-2 te Arnhem

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen naar aanleiding van het advies van het beroep en bezwarencommissie en de Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak aan de Eusebiusbuitensingel 40-2 te Arnhem, Op 22 november 2022 hebben wij de aanvraag Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak van de woning aan de Eusebiusbuitensingel 40-2, geweigerd.

Naar aanleiding van het besluit op bezwaar is besloten de Omgevingsvergunning op 27 juli 2023 alsnog te verlenen.

Verleend

Zaakid: ODRA22AB1171

OLO-nummer: 7086631

Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak

Adres: Eusebiusbuitensingel 40-2

Activiteiten: Bouwen

Besluit: Verleend

Datum ondertekening: 27-07-2023

Datum verzending: 27-07-2023

Beroep

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen beroep instellen. U moet dat schriftelijk doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden.

Het beroepschrift stuurt u samen met een kopie van dit besluit naar de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. In uw beroepschrift moet u vermelden waarom u het niet eens bent met dit besluit.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit op bezwaar. Als daar aanleiding voor is, kunt u in een spoedprocedure vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland op genoemd adres. U dient het verzoek schriftelijk in te dienen, samen met het ingediende beroepschrift.

Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.

Voor meer informatie over bovengenoemde beschikkingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

 

Naar boven