Gemeente Arnhem - besluit evenementenvergunning, Straatdiner, Prins Hendrikstraat Zuid

 

De burgemeester heeft de volgende vergunning verleend:

Evenementenvergunning

Voor: Straatdiner

Datum: 26 augustus 2023

Locatie: Prins Hendrikstraat Zuid

Dossiernummer: 193668

Verzenddatum besluit: 28 juli 2023

 

De mogelijkheid om bezwaar te maken

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit, bij de burgemeester een bezwaarschrift indienen (Postbus 9029, 6800 EL Arnhem).

 

Tevens kunt u, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

 

Naar boven