Inspraak concept-huisvestingsverordening gemeente Waddinxveen 2023

De concept-huisvestingsverordening van de gemeente Waddinxveen is door college van B&W vrijgegeven voor inspraak voor een periode van zes weken.

Inzage en zienswijze indienenDe concept-huisvestingsverordening en de bijbehorende biljagen liggen vanaf 26 januari 2023 zes weken ter inzage tot en met 9 maart 2023. Gedurende de inspraakperiode kan iedereen een zienswijze indienen. De concept-huisvestingsverordening en bijlagen zijn digitaal te downloaden op deze pagina.

Hoe dien ik een zienswijze in?

  • U kunt uw digitale reactie versturen naar h.vanhorik@waddinxveen.nl.

  • Wanneer u geen digitale middelen heeft, kunt geprinte versie van de concept-huisvestingsverordening 2023 en bijlagen opvragen en uw zienswijze mondeling geven. U kunt daarvoor contact opnemen met het nummer 14 0182. Vraag naar mevr. H van Horik.

Meer informatie

Meer informatie kunt u verkrijgen via het algemene telefoonnummer van de gemeente Waddinxveen 14 0182 of per e-mail via h.vanhorik@waddinxveen.nl.

Naar boven