Lemsterpad 2 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van 30 zonnepanelen (OV 20220740)

Op 16 januari 2023 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 6 maart 2023. De aanvraag betreft het plaatsen van 30 zonnepanelen.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven